iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1724

Küsimus

Kui firma loomad tekitasid kahju eraisiku maadel ja firma nõustub katma tekitatud kahju, kas eraisikule tasutud kahjuhüvitus tuleb eraisikul deklareerida ja kas antud hüvitus tuleb maksustada tulumaksuga?

Vastus - 01.07.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kahju hüvitamine ei ole üldjuhul tuluna käsitatav, sest kahju hüvitamise tulemusena isiku vara ei suurene. Selleks, et veenduda, et saadud hüvitis tõepoolest vastaks tekkinud kahju suurusele, näeb tulumaksuseaduse § 12 lg 3 ette, et hüvitatavad kulud peavad olema kas dokumentaalselt tõendatud või kohtuotsusega välja mõistetud. EML küll seadust nii jäigalt ei tõlgenda, kuid dokumentide puudumisel soovitame koostada näiteks eksperdi arvamus kahju suuruse kohta. Tulumaksu kinnipidamise kohustust hüvitise maksjal ei ole. Füüsilisest isikust ettevõtja jaoks võib saadud hüvitis aga olla ettevõtlustulu, kui tekkinud kahju oli seotud tema ettevõtluse kuludega.