iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1761

Küsimus

Korraldasime oma töötajatele ja nõukogule seminari väljaspool oma töökohta. Seminar oli otseses mõttes töine seminar koos päevakava ja esinejatega, arutati otseselt tööga seotud küsimusi. Seminarile sõidukulud hüvitatakse vastavalt sõidupäevikule. Ettevõte kannab ruumide rendi, inimeste majutus- ja söögikulud. Lisaks on eraldi arvel välja toodud ka sauna rent.

Kas maksustamise seisukohalt oleks õige teha järgmiselt: sauna rent on erisoodustus, sõidukulud ja majutus on tavapärased ettevõtlusega seotud kulud. Lähetust ei vormistata igale osalejale eraldi vaid on olemas juhatuse otsus koolituskulude arvestamiseks kui tavapärased ettevõtluseks vajalikud kulud?

Kuna tegemist on 1,5 päeva pikkuse seminariga, mis toimub eraldatud kohas, kas toitlustuskulude arvestamine kui koolitusega seonduv kulu (mitte kui erisoodustus) on õigustatud?

Vastus - 08.09.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, tõepoolest, kui sauna kasutamine oli eraldi tasu eest, tuleks see erisoodustusena maksustada. Muu osa aga ettevõtlusega seotud kulu.