iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1753

Küsimus

Soetasin endale suvila umbes 15 a tagasi. Tehing toimus käest-kätte. Suvila juurde kuulub ka maad 1495 m2. 2000.a. sai maa erastatud ning on kantud kinnistusse (elamumaa 100%). Täna soovin seda maad koos suvilaga müüa. Kas pean maksma ka tulumaksu?

Vastus - 11.08.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p 4 kohaselt ei maksustata tulumaksuga kinnisasja, ehitise või korteri kui vallasasja või elamuühistu osamaksu võõrandamisest saadud kasu, kui suvila või aiamaja vallasasjana või kinnisasja olulise osana on maksumaksja omandis olnud üle kahe aasta ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.
Seega ei kuulu teie suvila müügist saadav tulu tulumaksuga maksustamisele.