iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1792

Küsimus

"Firmal" on lõppemas sõiduauto Audi A6 Avant 2.0 (väljalaske aasta 2006) liisingleping Swedpangaga (kapitalirent). Liisingueseme väljaostusumma lepingu lõppemisel on umbes 10% käibemaksuta hinnast ehk 22000 krooni, mis on ilmselt väiksem selle auto turuhinnast. Kui peale lepingu lõppemist müüme auto hinnaga 22000+km seotud isikule, kas siis tuleb tasuda erisoodustusmaksu turuhinna ja tegeliku müügihinna vahelt?

Vastus - 08.11.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui te võõrandate sõiduauto oma töötajale (TuMS § 48 lg 3 mõistes), siis maksustatakse turuhinna ja rakendatud madalama hinna vahe erisoodustusena. Erisoodustuse hinna määramise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/13295128) p 10 näeb ette, et „Kui erisoodustuseks on tööandja asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse müük turuhinnast madalama hinnaga, siis loetakse erisoodustuse hinnaks asja, väärtpaberi, varalise õiguse või teenuse turuhinna või bilansilise maksumuse (põhivara puhul jääkmaksumuse), kui see on turuhinnast kõrgem või turuhinda ei ole võimalik usaldusväärselt määrata, ja müügihinna vahe.“ Sellise sõiduauto puhul võib muidugi eeldada, et turuhind on võimalik usaldusväärselt määrata ning rakendatakse siiski seda.

Käibemaksu puhul peab arvestama samuti maksustatava väärtuse korrigeerimisega turuväärtusele vastavaks (KMS § 12 lg 14 p 1). Kui sõiduauto võõrandatakse turuhinnast odavamalt oma töötajale, siis võetakse käibemaksuga maksustamisel siiski aluseks turuväärtus (vt mõistet KMS § 12 lg 16-17).

Tulumaksu tasutakse turuhinnalt ehk siis hinnalt, mis sisaldab käibemaksu.

Vt ka varem kehtinud õigusaktide kontekstis sarnast küsimust: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=427