iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1842

Küsimus

Transpodiettevõtja sai Rootsis trahvi ülekoormuse eest. Kas see on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja kuulub maksustamisele juriidilise isiku tulumaksuga?

Vastus - 07.02.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 51 lg 2 p 1 kohaselt on ettevõtlusega mitteseotud kulu paragrahvi 34 punktides 3–6 ja 11 nimetatud kulud või väljamaksed. TuMS § 34 p 3 nimetab „seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse“. Kui makstakse Rootsis trahvi liikluseeskirjade rikkumise eest, siis kuulub see tulumaksuga maksustamisele TuMS § 51 lg 2 p 1 alusel.