iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Ettevõtlusega mitteseotud kulud

Vastatud: 11.09.2012
Ettevõte on soetanud 9 a tagasi varana meresõiduki. Tänasel päeval seda sõidukit ei kasutata, kuna nõuaks ettevõttelt ebamõistlikult suurt kulutust, raamatupidamislikult on ta amortiseerunud. Ettevõte plaanib asutada MTÜ, kes turismiarenduse ja maaelu edendamise meetmetest püüaks leida võimalusi sõiduk uuesti taastada. Kui ettevõte annab sõiduki MTÜ kasutusse (nt nn mitterahalise sissemaksena...
Loe vastust
Vastatud: 07.07.2011
Firma rendib jahi, et seal kohtumisel oma kliendiga poolaasta tulemus ja edasine tegevusplaan läbi arutada. Kuidas jahi renti, mis on esiatud arvel transporditeenus tundides, peaks kajastama? Kas ettevõtlusega seotud kulu või vastuvõtukulu vm? Osalenud firma töötajad tegelesid seal oma tööülesannetega.
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2011
Transpodiettevõtja sai Rootsis trahvi ülekoormuse eest. Kas see on ettevõtlusega mitteseotud kulu ja kuulub maksustamisele juriidilise isiku tulumaksuga?
Loe vastust
Vastatud: 25.01.2010
Maksame "firma" arvelt trahvi, mis on saadud selle eest, et aastaaruande esitamisega on hiljaks jäädud. Kas sellelt on vaja maksta ka maksud (tulu- ja sotsmaks)?
Loe vastust
Vastatud: 10.02.2009
Kui "firma" on andnud teisele firmale laenu ja juba aastaid tagasi ning nüüd on kokkulepe, et laen kustutatakse. "Firmade" juhtkonnas on ka seotud isikud. Tekkinud kokkuleppe alusel maksame tulumaksu sellelt summalt. Kas võib veel maksuriske tekkida.
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2008
Palun abi, sest ei oska enam seisukohta võtta. 1. Tasusime reaalselt 1000.- krooni maksuviiviseid. Mõni kuu hiljem helistati Maksuametist ja kästi makstud summa deklareerida TSD lisas 6 ja maksta veel tulumaksu. Kas see on seaduslik? Deklaratsiooni lugedes justkui tõesti peaks, aga kas tõesti on sellisel juhul viivised maksustatud? Küsin sellepärast,...
Loe vastust
Vastatud: 23.09.2008
Kaubanduskeskus korraldab kliendipäevad, kuhu palgatakse päevajuhid, organiseeritakse külastajatele üritusi jne. Kas sellega seotud kulud kvalifitseeruvad ettevõtlusega seotud kulude alla? Kui loositakse välja külastajatele esemeline kingitus (kallim kui 150 krooni), kas seda tuleks maksustamise sisukohast vaadelda kui kingitust ja tasuda tulumaks? Kas antud juhul omab rolli asjaolu, et raha kliendiürituste korraldamiseks...
Loe vastust
Vastatud: 27.06.2008
Firma põhitegevuse alla kuulub puhkekeskuse pidamine, mida kasutatakse nii koolituste korraldamiseks kui ka muude vabaajaürituste jaoks. Puhkekeskusest on võimalik tellida ka toitlustamist. Kas selle puhkekeskuse jaoks toidukulud (mis ta ostab klientide toitlustamiseks) on tulumaksuga maksustatavad või mitte?
Loe vastust
Vastatud: 18.12.2007
OÜ tegeleb meelelahutusäriga, korraldab ja viib läbi erinevaid pidusid, osutab õhtujuhi teenust jms. Palgalisi töölisi firmasse vormistatud ei ole, teenuse osutamisega tegeleb firma omanik. Küsimus seoses tööriietusega: kas firma võib kulusse kanda erinevaid riideesemeid, jalanõusid, aksessuaare, teemapidudel ka nt pesu jms kui tööriietust? Kui võib, siis mis saab sisendkäibemaksust? Või...
Loe vastust
Vastatud: 10.12.2007
Oleme autovaruoasade müügiga ja autoteenindusega tegelev firma. Oleme sõlminud lepingu äripartneriga (teine juriidiline isik), mille järgi anname partnerile 3 aastaks tasuta kasutada meie omanduses olevad autoteeninduse seadmed ja tööriistad. Kasutajal on õigus kasutamisest saadud tulule. Kasutaja kohustub ostma meilt (seadmete omanikult) 3 aasta jooksul kokkulepitud summas autokaupu (igal aastal kindlaksmääratud...
Loe vastust
Vastatud: 30.11.2007
Hansapanaga poolt väljastataval Platinum krediitkaardiga tuleb kaasa Priority Pass kaart, mis annab õiguse kasutada lennujaamades asuvaid salonge (business lounge’d, kus saab rahulikumas keskkonnas oma lendu oodata, interneti kasutada, ajalehte lugeda jne). Lepingus Hansapangaga on kirjas, et Hansapangal on õigus konto omaniku mis tahes arvelduskontolt kinni pidada salongikülastusetasu, mille suurus isiku...
Loe vastust
Vastatud: 09.11.2007
Kui Eesti Firma maksab mitteresidendist juriidilisele isikule (Taani kaubandus-tööstuskoda) liikmemaksu, kas tuleb tasuda sellelt ka tulumaks?
Loe vastust
Vastatud: 30.10.2007
Oleme veoteenust osutav firma. Auto veab marsruudil Rootsi-Hispaania veine. Rootsis, kus varastati haagiselt veinikastid, puuduvad tasulised parklad. Kui kindlustus keeldub nüüd maksmast tekkinud kahju (väljaarvatud omavastutus), kas siis loetakse seda ettevõtlusega mitteseotud kuluks ja maksustatakse?
Loe vastust
Vastatud: 01.10.2007
Kui sõiduauto kuulub firmale A ja töötajale on antud õigus isiklikuks kasutamiseks, kas siis firma B võib maksta sõiduauto kompensatsiooni?
Loe vastust
Vastatud: 21.09.2007
Kui ettevõttes käsunduslepingu alusel töötav töötaja saata koolitusele, siis kas koolituse kulusid saab lugeda ettevõtlusega seotud kuludeks? Või saame rääkida koolituskuludest ainult töölepingu alusel töötavate töötajate puhul?
Loe vastust
Vastatud: 17.08.2007
Kas OÜ kuluks saab esitada bensiinitshekke isik, kellel autot ei ole, kuid kes kasutas OÜ-ga seotud tegevuseks tuttava autot?
Loe vastust
Vastatud: 08.08.2007
Kui emaettevõtjal A on tütarettevõttega leping, mille kohaselt tasutakse tütarettevõtja töötaja lähetustega seotud kulud, siis kas maksuarvestuse mõistes on sealsete töötajate eest tasutud majutus- ja transpordikulud endiselt vastuvõtukulud - ning neid ei saa lugeda ettevõtte A ettevõtlusega seotud kuludeks?
Loe vastust