iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 845

Küsimus

Hansapanaga poolt väljastataval Platinum krediitkaardiga tuleb kaasa Priority Pass kaart, mis annab õiguse kasutada lennujaamades asuvaid salonge (business lounge’d, kus saab rahulikumas keskkonnas oma lendu oodata, interneti kasutada, ajalehte lugeda jne). Lepingus Hansapangaga on kirjas, et Hansapangal on õigus konto omaniku mis tahes arvelduskontolt kinni pidada salongikülastusetasu, mille suurus isiku kohta on ära toodud Hansapanga hinnakirjas.

Sisenemisel sellisesse salongi, antakse sulle vastu kviitung, millel on peal kuupäev ja heal juhul ka lennujaama nimi. Mingil suvalisel ajahektel võetakse firma kontolt maha 24 USD viitega Pirority Pass ja mingi kuupäev (näiteks augusti külastused võeti maha oktoobris). Teoreetiliselt on võimalik lennujaamades saadud kviitungeid kokku viia nende maha võtmisega, samas pole see kviitung mingi arve – puudub summa (see tuleb lihtsalt kehtivast hinnakirjast) ja puudub teenuse nimetus (seda peab järeldama sõnapaarist Priority Pass).

Kas sellised kulud on ettevõtlusega seotud kulud ja võib kanda maksuvabalt ettevõtte kulduesse? Või tuleb arvestada, et tegu on nö. puuduva arvega ja ettevõtlusega mitteseotud kuluga ning arvestama neilt ka tulumaksu?

Vastus - 30.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 51 lg 2 p 3 sätestab küll, et tulumaksuga maksustatakse väljamaksed, mille kohta maksumaksjal puudub raamatupidamist reguleerivates õigusaktides ettenähtud nõuetele vastav algdokument, aga tulumaksuarvestuses ei kehti nõuet, et kuludokument peab tingimata olema adresseeritud maksjale (selline nõue kehtib arvele, et saajal oleks õigus sisendkäibemaksu maha arvata).

Makse seotust ettevõtlusega tõendab Teie kirjeldatud küsimuse puhul minu arvates leping, milles lepiti kokku krediitkaardi kasutamises ning selles, et krediitkaardiga kaasneb Priority Pass kaart, mille kasutamise eest võetakse tasu vastavalt panga kehtivale hinnakirjale. Kulusse kandmine on tegelikult raamatupidamislik mõiste ja kulusse mitte ainult ei saa, vaid ka peab kandma kõik tehtud kulud, sõltumata sellest, kas neid maksustatakse.

TuMS § 51 lg 2 punkti 3 alusel tulumaksuga maksustamiseks alust ei ole. Väär oleks väita, et ainult teenuse osutaja poolt väljastatud arve on aktsepteeritav kuludokument. Antud juhul saab algdokumendina vaadelda nt lepingut ja pangakonto väljavõtet koos.