Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus nüüd saadaval! loe lähemalt / osta koolitus

Rubriik: Ettevõtlusega mitteseotud kulud

Vastatud: 21.06.2007
Ettevõttes on kasutusel nn taksotsekkide süsteem - ehk siis töötajatele antakse tsekid töösõitude tegemiseks ning kuu lõpus tuleb arve nimetatud tsekkide kasutamise osas taksofirmalt. Kui nimetatud tsekke kasutab ka konsultatsioonilepingu alusel töötav töötaja, kas siis nimetatud transpordikulu võib käsitleda kui ettevõtlusega seonduvat kulu?
Loe vastust
Vastatud: 24.05.2007
Kas maksumaksja (osaühing) töötaja elukaaslane ja töötaja poja elukaaslane on maksumaksjaga seotud isikud? Kui anda neile mõneks kuuks laenu (3,1%-ga näiteks), siis 1) kas vaja deklareerida TSD lisa 6 real 19 (arvestades maksualune summa eelnevalt välja tabelis 9)? 2) kas TSD küsimusele "a" tuleb vastata jaatavalt?
Loe vastust
Vastatud: 02.04.2007
Firma A tahab anda laenu (intressiga 3%) firmale B (mõlema põhitegevusala on kaubandus). Mõlemad on OÜ-d ja iseseisvad juriidilised isikud. Ühine on vaid see, et omanike ring on sama. Kas ma saan asjast õigesti aru, kui väidan, 1) et antud tehing on maksustamise aspektist tulu ettevõtlusest väljaviimine (põhitegevusalade hulka ei...
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2006
Vastavalt TMS § 51 lg 4 järgi tuleb avansside jääki kuu lõpus maksustada, kui see ületab 50 % eelneval kuul sotsmaksuga maksustatud väljamaksete summat. Aga mil moel seda arvestust pidada kui MTÜ-l ei ole ühtegi väljamakset ega töötajat? Inimesed teevad seda omal vabal tahtel ja tasustamata.
Loe vastust
Vastatud: 10.11.2006
Eesti ettevõte tarnib kaupu Hiinast, arve kauba kohta esitab Taiwani juriidiline isik. Enne kauba saamist tehakse müüjale ettemakse panga kaudu akreditiivina. Kas sellisel juhul on tegemist ettemaksega madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule, mis loetakse TMS § 52 lg 2 p 5 järgi ettevõtlusega mitteseotud väljamakseks? Ehk kas see ettemakse...
Loe vastust
Vastatud: 28.09.2006
Firma on registreeritud omaniku maja aadressile ja väikese toa ühes nurgas asub firma raamatupidamise pidamine ehk siis laud, tool, riiulid jms. stuff. Kulusid maksab omanik ise, neid firma ei kompenseeri (neid lihtsalt 3 ruutmeetri peale pole nagu mõttekas arvestada, maja kasut. pind 105 ruutu). Nüüd tahame tuba ringi teha, vana...
Loe vastust
Vastatud: 24.04.2006
Küsimus puudutab sellise inimese reisikulude katmist, kes ei ole jur. isiku töötaja, juhtimisorgani liige ega muud moodi lepinguline partner. Näiteks kui soovitakse maksta kinni sellise isiku reisikulud, kes teostab küll mingeid ülesandeid kokkuleppel jur.isikuga, kuid pole sõlminud ettevõttega mingisugust töö- ega tööettevõtulepingut (peale reisikulude katmise muud tasu ei saa). Eeldades,...
Loe vastust
Vastatud: 24.04.2006
Kuidas toimida, kui ostetakse kaup, aga ostudokumenti ei saada(näit.turult)? Kuidas raamatupidamises arvele võtta? Kaup müüakse hiljem edasi.
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2006
Kui firma aktsionärid kasutavad firma arvelt autokütuse kaarte ja kasutavad liisitud autosid, mille arved tasub see firma, mille aktsionärid nad on, kas siis kaasneb firmale ka mingi täiendav maksukohustus (näiteks erisoodustus vms.). Kas see, et aktsionäridel on kütuse ja auto kasutamis õigus peab ka olema kuidagi määratud või võib ka...
Loe vastust