Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Maksuküsimus: 201

Küsimus

Kui firma aktsionärid kasutavad firma arvelt autokütuse kaarte ja kasutavad liisitud autosid, mille arved tasub see firma, mille aktsionärid nad on, kas siis kaasneb firmale ka mingi täiendav maksukohustus (näiteks erisoodustus vms.). Kas see, et aktsionäridel on kütuse ja auto kasutamis õigus peab ka olema kuidagi määratud või võib ka olla suuliste kokkulepete alusel?

Vastus - 13.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui aktsionär kuulub juhtimis- või kontrollorganisse (või on töötaja) ning kasutab oma töös äriühingu sõidukit ning töösõitudeks ostetakse kütust, on tegemist ettevõtlusega seotud kuludega. Kui juhtimis- või kontrollorgani liige kasutab sõidukit ka erasõitudeks, tuleb maksta erisoodustust 2000 kroonilt või sõidupäeviku pidamise korral kas 3 või 4 krooni kilomeetrilt (Rahandusministri määrus nr 120, 29.12.1999). Auto võib anda kasutada suulise kokkuleppega.

Kui aktsionär ei kuulu juhtimis- või kontrollorganisse, on aktsionäri käsutuses oleva sõiduauto liisinguarvete maksmise puhul tegemist ettevõtlusega mitteseotud kuludega. Sama kehtib ka kütusearvetega (TuMS § 51 lg 2 p 5). Ehk siis nendelt kuludelt tuleb tasuda tulumaks. Auto kasutamiseks on siinkohal mõistlikum sõlmida kirjalik kokkulepe (kasvõi välistamaks väidet, et sõidukit kasutab isiklikuks otstarbeks töötaja ja seetõttu tuleks tasuda erisoodustust).

Kui aktsionärid maksavad ise kinni nii liisingu kui kütusearved (hüvitavad need äriühingule), tasub kindlasti teha kirjalik kokkulepe, kus vastavad punktid sees.