iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 553

Küsimus

Firma A tahab anda laenu (intressiga 3%) firmale B (mõlema põhitegevusala on kaubandus). Mõlemad on OÜ-d ja iseseisvad juriidilised isikud. Ühine on vaid see, et omanike ring on sama. Kas ma saan asjast õigesti aru, kui väidan,
1) et antud tehing on maksustamise aspektist tulu ettevõtlusest väljaviimine (põhitegevusalade hulka ei kuulu krediidi- ja finantsteenused) ja maksustatakse erisoodustuse tulumaksuga, mille võib laenu tagastamisel tagasi taotleda.
2) intressi suurust reguleerib VÕS, selle täitmist MA ei kontrolli. (riiklikult kehtestatud 3% intress käib vaid selle kohta kui firma annab oma töötajale laenu
3)ja küsimus: kas antud osaühingud on läbi omanike omavahel seotud isikud (osanike vahel jaotub mõlema firma puhul osade suurus alljärgnevalt 40:30:20:10) või on tegemist laenu puhul varjatud tehinguga? Kas selline laenu andmine-saamine on mõttekas - läbi intressi teenib ju firma tulu?

Vastus - 02.04.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei saa Teie väidetega nõustuda. Maksustamisel ei ole kunagi vahet tehtud põhi- ja muudel tegevusaladel ning see ei oleks ka võimalik, sest sel juhul ei oleks võimalik ühegi uue tegevusala alustamine, kui "põhitegevusala" kasumit ei tohiks muudesse tegevustesse investeerida. Tulumaksuseaduse eesmärk ei ole sundida ettevõtjaid oma raha pangas või kassas hoidma.
1) Laenu andmine (eriti veel intressiga laenu puhul) ei ole olemuslikult tulu väljaviimine äriühingust, sest laenamise idee on raha kasutusse andmine ja sellelt intressitulu teenimine. Antud laenutehingut ei maksustata erisoodustuse tulumaksuga.
2) Intressi lepivad võlasuhtes kokku laenuandja ja laenuvõtja. VÕS ei kohusta laenu andma intressiga. MA saab kontrollida kas seotud isikute vahelise laenutehingu puhul kasutatud intress on piisav (st kas sarnast intressi kasutaksid turutingimustel ka mitteseotud osapooled).
3) Tulumaksuseaduse § 8 toob loetelu selle kohta, millal on isikud omavahel seotud. Teie juhtumi puhul ei ole antud äriühingud omavahel seotud isikud tulumaksuseaduse tähenduses.
Samas puudub küsimuses info nt selle kohta, kas laenuandja ja laenuvõtja äriühingu juhatuse liikmed on samad.
Siirdehindasid puudutavate maksuküsimuste kohta vaata ka:
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=456
http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=441