iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 640

Küsimus

Kas maksumaksja (osaühing) töötaja elukaaslane ja töötaja poja elukaaslane on maksumaksjaga seotud isikud? Kui anda neile mõneks kuuks laenu (3,1%-ga näiteks), siis
1) kas vaja deklareerida TSD lisa 6 real 19 (arvestades maksualune summa eelnevalt välja tabelis 9)?
2) kas TSD küsimusele "a" tuleb vastata jaatavalt?

Vastus - 24.05.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötaja abikaasa oleks tulumaksuseaduse (TuMS) kohaselt seotud isik, elukaaslane ei ole. Töötaja poeg oleks seotud isik, poja elukaaslane ei ole. Seotud isiku mõiste annab tulumaksuseaduse § 8 (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12769919).

1. TSD lisas 6 (real 19) tuleb deklareerida laenusid, avansse TuMS § 51 lõike 4 kohaselt. See lõige puudutaks ainult osaühinguga seotud füüsilistele isikutele (TuMS § 8 tähenduses) antud laenusid. Teie kirjeldatud laenude andmist ei ole vaja deklareerida TSD lisas 6.
2. TSD küsimusele „a“ ei tule vastata jaatavalt.