iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 381

Küsimus

Eesti ettevõte tarnib kaupu Hiinast, arve kauba kohta esitab Taiwani juriidiline isik. Enne kauba saamist tehakse müüjale ettemakse panga kaudu akreditiivina. Kas sellisel juhul on tegemist ettemaksega madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule, mis loetakse TMS § 52 lg 2 p 5 järgi ettevõtlusega mitteseotud väljamakseks? Ehk kas see ettemakse kuulub maksustamisele tulumaksuga?

Vastus - 10.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 52 lg 2 p 5 kohaselt maksustatakse tulumaksuga laenu andmine või ettemakse sooritamine madala maksumääraga territooriumil asuvale juriidilisele isikule või muul viisil nõudeõiguse omandamine madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku vastu.
TuMS § 10 lg 1 kohaselt on madala maksumääraga territoorium välisriik või välisriigis asuv iseseisva maksujurisdiktsiooniga territoorium, kus ei ole kehtestatud juriidilise isiku teenitud või jaotatud kasumilt võetavat maksu või kus sellise maksu suurus on väiksem kui 2/3 tulumaksust, mida Eesti residendist füüsiline isik peaks maksma niisama suurelt ettevõtlustulult vastavalt käesolevale seadusele, arvestamata §-des 23-28 lubatud mahaarvamisi. 01.01.2007 jõustuv TuMS § 10 lg 1 redaktsioon asendab senise 2/3 maksusuuruse 1/3-ga.
Süvenemata sellesse mõistesse, võib eeldada, et Taiwan ei ole nimetatud territoorium vähemasti Maksu- ja Tolliameti arvates. Vt ka Taiwani kohta: http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/PayingTaxes/Details.aspx?economyid=45
MTA on nimelt koostanud nimekirja territooriumidest, mida eelduslikult loetakse madala maksumääraga territooriumideks (konkreetse ettevõtja puhul võib maksukoormus erineda ja seega ei saa nimekirjast alati lähtuda). Vt nimekirja: http://www.emta.ee/?id=1950
Mis puudutab makseviisi, siis on akreditiiv ostja panga kohustus maksta müüjale määratletud tähtajal, eeldusel, et müüja on pangale esitanud akreditiivis nõutud dokumendid ja müüja on täitnud kõik akreditiivis määratud tingimused. Akreditiiv on dokumentaalmakse ehk siis pangad kontrollivad ja maksavad raha välja ainult lähtudes akreditiivi raames esitatud dokumentidest. Kui maksmine toimub alles kauba lähetamisjärgselt ja dokumentide esitamisel (kuigi kaupa ei ole veel kätte saadud), siis on raske rääkida ettemaksust.
Seega, tegemist ei ole tõenäoliselt madala maksumääraga territooriumil asuva isikuga ning tõenäoliselt ei ole tegu ka ettemaksega.