Maksuküsimus: 692

Küsimus

Kas vahetult enne firma asutamist soetatud seadmeid (põhivara) saab veel ettevõtte kuludesse kanda tagant järele?

Vastus - 13.07.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhivara ei kantagi kuludesse, vaid võetakse arvele põhivarana ja amortiseeritakse. Selleks, et juriidiline isik saaks omandada vara, mis talle ei kuulu, tuleb vormistada müügileping.