iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 215

Küsimus

Küsimus puudutab sellise inimese reisikulude katmist, kes ei ole jur. isiku töötaja, juhtimisorgani liige ega muud moodi lepinguline partner. Näiteks kui soovitakse maksta kinni sellise isiku reisikulud, kes teostab küll mingeid ülesandeid kokkuleppel jur.isikuga, kuid pole sõlminud ettevõttega mingisugust töö- ega tööettevõtulepingut (peale reisikulude katmise muud tasu ei saa). Eeldades, et see on jur.isiku ettevõtlusega seotud tegevus, mida see kolmas isik reisil teeb, siis kas võib katta selliseid tema kulusid nagu näit. lennupiletid, hotell? Samuti, kuidas peaks sellist asja dokumenteerima (näit juhatuse käskkiri vm)?

Vastus - 24.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellise isiku kulude maksuvaba hüvitamine tuleks kõne alla nt juhul, kui see isik on ekspert. Sellisel juhul on tegemist ettevõtlusega seotud kuludega ning nendelt saab ka sisendkäibemaksu maha arvata. Sisuliselt peab kolmas isik äriühingu jaoks teostama mingi töö või teenuse ja juhul kui kokkuleppe kohaselt tasu ei saa, vaid makstakse kulutused kinni, saab äriühing neid kulutusi kajastada ettevõtlusega seotud kuludena.
Kulude hüvitamise aluseks võiks olla siiski leping, milles oleks näha ka see töö või teenus, mida kolmas isik äriühingule osutab. Lepingu puudumisel võib piirduda nt juhatuse käskkirjaga. Samas ei saa sellele isikule maksta päevarahasid. Kui neid siiski makstakse, on tegemist kingitusega.