Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maksuküsimus: 395

Küsimus

Vastavalt TMS § 51 lg 4 järgi tuleb avansside jääki kuu lõpus maksustada, kui see ületab 50 % eelneval kuul sotsmaksuga maksustatud väljamaksete summat. Aga mil moel seda arvestust pidada kui MTÜ-l ei ole ühtegi väljamakset ega töötajat? Inimesed teevad seda omal vabal tahtel ja tasustamata.

Vastus - 16.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Siis maksustatakse kõik seotud füüsilistele väljamakstud laenud, avansid jne. Pärast tagastamist saab tulumaksu jälle tagasi küsida. Soovitame jälgida, et kuu lõpuks oleks avansid tagastatud või tasaarvestatud. EML on ka esitanud ettepanuid, et viidatud säte ei ole praegusel ajal enam vajalik ja tuleks tühistada kui ebamõistlik piirang.