iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 213

Küsimus

Kuidas toimida, kui ostetakse kaup, aga ostudokumenti ei saada(näit.turult)? Kuidas raamatupidamises arvele võtta? Kaup müüakse hiljem edasi.

Vastus - 24.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui äriühingul puudub algdokument (Raamatupidamise seaduse § 7 tähenduses) väljamakse kohta, kuulub kulutus TuMS § 51 lg 2 p 3 alusel maksustamisele kui ettevõtlusega mitteseotud kulu. Algdokument ei pea olema arve.

Kauba müümine turul ei vabasta müüjat kohustusest väljastada kauba kohta arve või muu dokument. Soovitame edaspidi nõuda müüjalt dokumenti või valida teine müüja. Kui te soetate pidevalt samadelt isikutelt, siis soovitame teil teha müüjatega lepingud, kus oleks fikseeritud kauba kogus ja hind ning ka müüja. Sel juhul saate te tehtud kulutusi ka raamatupidamises kajastada.