iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 383

Küsimus

Kas ravimid (valuvaigistid, raviteed) mõistlikus koguses on firma tegevuskulu?

Vastus - 09.11.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Terviseriski vältimiseks või vähendamiseks peavad töökohas olema kaitse-, pääste- ja esmaabivahendid, ohutusmärgid ning muud ohutusvahendid (vt töötervishoiu ja tööohutuse seadus, § 4 lg 4).
Igati mõistlik on lisaks tavapärastele esmaabivahenditele soetada ka hädapärased tabletid jms (valuvaigistid, palaviku alandamiseks jne). Osad kulud, mida tavapärase äritegevuse raames tuleb kanda, ei pruugi küll vahetult tulu teenimisele olla suunatud, kuid neid loetakse mõistlikuks ja ettevõtlusega seotuks. Näiteks kaastundeavalduste avaldamine ajalehes ei ole samuti kuidagi otseselt seotud majandustegevuse tulemusel sissetuleku saamisega, kuid sellest hoolimata peetakse seda kohaseks ja heade ärikommetega kooskõlas olevaks ning selle maksustamine ei ole õige.