iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 852

Küsimus

Oleme autovaruoasade müügiga ja autoteenindusega tegelev firma. Oleme sõlminud lepingu äripartneriga (teine juriidiline isik), mille järgi anname partnerile 3 aastaks tasuta kasutada meie omanduses olevad autoteeninduse seadmed ja tööriistad. Kasutajal on õigus kasutamisest saadud tulule. Kasutaja kohustub ostma meilt (seadmete omanikult) 3 aasta jooksul kokkulepitud summas autokaupu (igal aastal kindlaksmääratud summas), mille mittetäitmisel kaasneb trahv. Lepingu tähtaja lõppedes lähevad esemed omanikule (st. meile) tagasi, v.a. juhul, kui kasutaja on ostnud 3 aasta jooksul omanikult kaupu 2 mln. EEK eest.
Küsimus: Kui äripartner täidab kõik lepingus toodud punktid, kas sellisel juhul kaasneb meile tulumaksukohustus tasuta kauba (kui kingituse) üleandmisest? Või võime kanda nimetatud kaubad meie raamatupidamises kulusse (või hoiame põhivaras) ja küsida sisendkäibemaks tagasi?

Vastus - 10.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Võib nii küll toimida, nagu küsimuses kirjeldata ilma, et tulumaksukohustus tekiks. Nagu näib, maksab seadmete kasutaja tegelikult päris kindlasti seadmed kinni, ostes Teilt ettenähtud mahus autokaupasid. Seadmete soetamise sisendkäibemaksu võib tagasi küsida, sest sisuliselt on tegu maksustatava väljundkäibe (autokaupade müük) tarvis soetatud kaubaga. Võib asuda seisukohale, et teenus, mida „tasuta“ osutatakse, on tegelikult vahetult seostatav kauba võõrandamisega (autokaupade müük), siis seadmete soetamise sisendkäibemaksuga ei tohiks probleeme tekkida.

Eelkõige saaks seda maksuhaldurile ära põhjendada majandusliku põhjendatuse kaudu, st et selline tegevus tasub end Teie jaoks ära. Nagu aru saan, just seda on ka lepingus püütud fikseerida (et seadmed ei lähe teisele juriidilisele isikule üle, kui too ei osta 3 aasta jooksul vähemalt 2 miljoni krooni eest autokaupasid). Kuigi lepingus on võib-olla isegi kasutatud sõnastust seadmete „tasuta“ üleandmine, siis tegelikult on need Teile kinni makstud.