Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1083

Küsimus

Kaubanduskeskus korraldab kliendipäevad, kuhu palgatakse päevajuhid, organiseeritakse külastajatele üritusi jne. Kas sellega seotud kulud kvalifitseeruvad ettevõtlusega seotud kulude alla? Kui loositakse välja külastajatele esemeline kingitus (kallim kui 150 krooni), kas seda tuleks maksustamise sisukohast vaadelda kui kingitust ja tasuda tulumaks? Kas antud juhul omab rolli asjaolu, et raha kliendiürituste korraldamiseks saadakse keskuse rentnikelt?

Vastus - 23.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie kirjelduse põhjal tundub, et tegemist on pigem tavalise reklaamüritusega kui millegi muuga. Kuna vastuvõtukulusid sisustatakse tihti vääralt, siis kiputakse tavaliselt selliseid üritusi vastuvõtuna vaatlema, kuid see ei ole õige. Vastuvõtukulud on osaliselt ettevõtlusega seotud kulud, mille ettevõtlusega seotuse ulatuse n-ö määrab kindlaks tulumaksuseadus (§ 49 lg 4). Teie kirjeldatut võib aga võrrelda reklaamide esitamisega kaubanduskeskuses asuvatel ekraanidel jms. See on puhas reklaam ehk 100% ettevõtlusega seotud.

Kui see ka oleks vastuvõtt mõnel teisel juhul, siis arvestades, et see tehakse kolmandate isikute arvel, siis tekiks vastuvõtukulu neil, mitte kaubanduskeskusel.

Kui esemed loositakse ostjate vahel välja, siis on see loterii mitte reklaamkingituse tegemine. Sellisel juhul on auhind saaja tulu TuMS § 19 lg 2 järgi (tulumaks peetakse kinni; esemelise võidu puhul loetakse eseme turuhind netosummaks, millelt leitakse maksumäär, st x 21/79). Ilmselt on siin kõige mõistlikum lahendus, kui kaubanduskeskus ise maksukohustuse täidab ning suurendab lihtsalt oma teenuse hinda.