iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1115

Küsimus

Palun abi, sest ei oska enam seisukohta võtta.
1. Tasusime reaalselt 1000.- krooni maksuviiviseid. Mõni kuu hiljem helistati Maksuametist ja kästi makstud summa deklareerida TSD lisas 6 ja maksta veel tulumaksu. Kas see on seaduslik? Deklaratsiooni lugedes justkui tõesti peaks, aga kas tõesti on sellisel juhul viivised maksustatud? Küsin sellepärast, et teised tuttavad pole sellist tulumaksu maksnud ja keegi pole neile Maksuametist helistanud.

2. Maksame 2000.- krooni pealt auto erisoodustusmaksu. Hiljuti helistati Maksuametist ja kästi nimetatud summa deklareerida Käibedeklaratsioonis 18%-lise käibena summas 1695.- ja maksta täiendavalt käibemaksu 305.- krooni. Kas selline nõue on seaduslik? Tuttavate hulgas pole keegi sellist käivet ja käibemaksu deklareerinud.
Palun selgitust, sest ei saa enam asjast aru - kui need nõuded on tõesti seaduslikud, siis puudub maksuseadustes küll igasugune loogika.

Vastus - 16.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Jah, nõue on täiesti seaduslik. See, et maksuvõla intressid (küsimuses nimetatud viivised) maksustatakse tulumaksuga, tuleb tulumaksuseaduse § 51 lõike 2 punktist 1 (mis omakorda viitab §-s 34 toodud loetelule).

2. Jah, ka see nõue on täiesti seaduslik. Sõiduauto töötajale kasutada andmisel tekib omatarve, mida loetakse käibeks, see on kirjas käibemaksuseaduse (KMS) § 2 lõikes 6 ning § 4 lg 1 punktis 2. Omatarbe maksustatav väärtus koos käibemaksuga on taolise käibe puhul tõepoolest 2000 krooni (305 krooni on 18% käibemaksu, mis on 2000 krooni sees). Nii sätestab KMS § 12 lg 7 (mis omakorda viitab tulumaksuseaduse § 48 lõikele 8, kus on kirjas, et erasõitude arvestuse puudumisel on erisoodustuse hind 2000 krooni).

Soovitan ka Teie tuttavatel neid seadusi lugeda. Tulumaksuseaduse kehtiva teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13000997
Käibemaksuseaduse kehtiva teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12869417