iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2082

Küsimus

Ettevõte on soetanud 9 a tagasi varana meresõiduki. Tänasel päeval seda sõidukit ei kasutata, kuna nõuaks ettevõttelt ebamõistlikult suurt kulutust, raamatupidamislikult on ta amortiseerunud. Ettevõte plaanib asutada MTÜ, kes turismiarenduse ja maaelu edendamise meetmetest püüaks leida võimalusi sõiduk uuesti taastada. Kui ettevõte annab sõiduki MTÜ kasutusse (nt nn mitterahalise sissemaksena MTÜ loomisel), kas see toob ettevõttele kaasa maksukohustusi? Või teine võimalus, kui ettevõte kannaks ta ettevõtte põhivaradest välja, kas selleks peaks võtma siis mingi ekspertarvamuse, et milline on vara seisukord. Kui ekspertarvamus ütleb, et vara väärtus on 30% soetushinnast ja ettevõte siiski ta maha kannab, kas see toob ettevõttele maksuriski?

Vastus - 11.09.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juhul kui sellise mittetulundusühingu asutamine ning vara üleandmine on seostatav ettevõtja ettevõtlusega, ei too vara üleandmine kaasa tulumaksukohustust, küll aga käibemaksukohustuse (KMS § 12 lg 3 – soetamismaksumuse või omahinna alusel määratav väärtus asja üleandmise ajal, st mitte automaatselt soetamismaksumus või omahind, vaid see on aluseks ning maksustatav väärtus määratakse üleandmise aja seisuga), kui ettevõtja on käibemaksukohustuslane.

Ettevõtlusega seotud võib see olla näiteks siis, kui selle sama tegevusega peaks muidu ettevõtja ise vahetult tegelema. Samuti, kui näiteks see tegevus toetaks/arendaks kuidagi ettevõtlust.

Kui seos ettevõtlusega puudub või on osaline, siis tekib ka tulumaksukohustus vastavas osas. Maksubaasi arvutamisel lähtutakse turuhinnast. Hinna määramisel võib, kuid ei pea tingimata eksperti kasutama. Maksustamise aluseks on TuMS § 51 lg 2 p 5.

Lihtsalt mahakandmise kaudu maksukohustuse vältimine eeldab, et asi on hävinud, kadunud või väärtusetu. Kui on, mida üle anda ja millel väärtus on, siis raamatupidamisliku hinnangu kaudu maksukohustusi vältida ei saa.

Vt ka liikmemaksude ja sisseastumismaksude kohta TuMS § 51 lg 2 p 2.

Laeva võib MTÜ-le ka müüa sellise tingimusega, et ostuhind tasutakse hiljem, nt pärast toetuse saamist või tegevuse alustamist, millest teenitakse tulu. Sel juhul peaks MTÜ ka olema käibemaksukohustuslane, et ta saaks soetamisel sisendkäibemaksu maha arvata. Kui on kavas MTÜ-le selle laevaga seoses tulu teenida, oleks käibemaksukohustuslaseks olemine igati mõistlik ja vajalik.