Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 863

Küsimus

OÜ tegeleb meelelahutusäriga, korraldab ja viib läbi erinevaid pidusid, osutab õhtujuhi teenust jms. Palgalisi töölisi firmasse vormistatud ei ole, teenuse osutamisega tegeleb firma omanik.

Küsimus seoses tööriietusega: kas firma võib kulusse kanda erinevaid riideesemeid, jalanõusid, aksessuaare, teemapidudel ka nt pesu jms kui tööriietust? Kui võib, siis mis saab sisendkäibemaksust? Või käivad need kulutused erisoodustuse alla?

Vastus - 18.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuga maksustatakse väljamaksed, millel puudub seos ettevõtlusega. Erisoodustusena (st tulumaksu ja sotsiaalmaksuga) maksustatakse hüved, mis tööandja annab töötajale töösuhtest tulenevalt. Tulumaksuseaduse § 32 avab, mida mõista ettevõtlusega seotud kulutuste all. TuMS § 32 puudutab otseselt küll füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlustulust tehtavaid mahaarvamisi, aga sama analoogiat saab kasutada ka äriühingute puhul. § 32 lõike 2 kohaselt on kulu ettevõtlusega seotud, kui see on tehtud maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu saamise eesmärgil või on vajalik või kohane sellise ettevõtluse säilitamiseks või arendamiseks ning kulu seos ettevõtlusega on selgelt põhjendatud. Kui maksumaksja poolt tehtud kulu on ettevõtlusega seotud vaid osaliselt, võib kulu ettevõtlustulust maha arvata vaid ettevõtlusega seotud ulatuses.

Seega on Teie enda otsustada, kas ja kuivõrd küsimuses nimetatud kulutused on OÜ ettevõtlusega seotud. Teie kirjelduse kohaselt võib küll arvata, et kulutused (teemapidude riietus, aksessuaarid jms) on ettevõtlusega seotud. Küsimuse ei ole aga mainitud, kas kulutused võiksid olla ettevõtlusega seotud ka üksnes osaliselt (nt kas juhatuse liige kasutab soetatud riideid ka väljaspool OÜ ettevõtlust). Vastusest sõltub, kas OÜ-l võiks kulutuste tegemisel tekkida erisoodustuse tulu- ja sotsiaalmaksu tasumise kohustus osaliselt.

Mis puudutab käibemaksu, siis selle mahaarvamise eelduseks on see, et arve on esitatud sellele käibemaksukohustuslasele, kes sisendkäibemaksu maha arvata soovib. Kolmandale isikule esitatud arve alusel ei saa käibemaksukohustuslane käibemaksu maha arvata.