iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1245

Küsimus

Kui "firma" on andnud teisele firmale laenu ja juba aastaid tagasi ning nüüd on kokkulepe, et laen kustutatakse. "Firmade" juhtkonnas on ka seotud isikud. Tekkinud kokkuleppe alusel maksame tulumaksu sellelt summalt. Kas võib veel maksuriske tekkida.

Vastus - 10.02.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Nõudeõigusest loobumise puhul võib maksukohustus tekkida sõltuvalt asjaoludest erinevate sätete alusel või ei pruugi üldse tekkida.

Kui nõudeõigusest loobutakse seetõttu, et prognoositavad sissenõudmise kulud ületavad nõude suurust, siis maksukohustust ei teki.

Üldjuhul aga tuleb otsustada, kas tegu võiks olla TuMS § 49 mõistes kingitusega või nt § 50 mõistes dividendiga.

Kingitus on pigem reegel. VÕS § 256 lg 1 kohaselt kohustab kinkelepinguga üks isik (kinkija) tasuta teisele isikule (kingisaaja) üle andma talle kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale või tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama.

Dividendiks kvalifitseerumine eeldab väljamakse tegemist dividendi saamiseks õigustatud isikule. Riigikohus on asjas nr [url=http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-56-05]3-3-1-56-05[/url] märkinud, et "Järelikult ei ole oluline mitte see, kas dividendide maksmine oli kasumlikkuse alusel võimalik ja kas selline väljamakse vormistati nõuetekohaselt, vaid tegelikult toimunud majandustehing." See annaks saajale võimaluse TuMS § 50 lg 1.1 tingimuste täitmisel maksustatud dividendi maksuvabalt edasi maksta.

Teie edastatud andmete alusel on raske muid maksuriske peale tulumaksukohustuse, mille te olete lubanud täita, raske välja nuputada.