iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1730

Küsimus

Kas käsunduslepinguga töötajale on õigus maksta välislähetuse päevarahasid, kui tegemist on kohtumisega, milles osalevad kõik osakonna töötajad?

Vastus - 27.06.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie küsimusega sarnasele küsimusele on juba vastatud, vt siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=708

Päevaraha saab maksta töötajale, avalikule teenistujale ning juhtimis- ja kontrollorgani liikmele (TuMS § 13 lg 3 p 1). Käsunduslepingu alusel teenust osutavale isikule saab maksuvabalt kulud hüvitada kuludokumendi alusel, kuid päevaraha maksmise õigust ette nähtud ei ole (vt ka TuMS 12 lg 3).

Kolmandal isikul on võimalik talle lisaks tavapärastele lähetuskuludele ka päevaraha maksta, eeldusel, et ta on kellegagi töösuhetes või juhtimis- ja kontrollorgani liige ning nimetatud isik lähetab ta. Sellisel juhul peab kolmanda isiku jaoks tegemist olema ettevõtlusega seotud kuludega.

Vt kolmanda isiku kohta ka siit: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1689