Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2103

Küsimus

Kas osapoolte vahel tekkinud praagivaidluse lahendamiseks kaasatud eksperdi lähetuskulud (laevapilet sh toitl.) saab lugeda ettevõtlusega otseselt seotuks ja mis selgitused tuleks sel juhul lisada lähetuskorraldusele või kuidas?

Vastus - 19.10.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eksperdi kaasamisega seotud kulud on otseselt ettevõtlusega seotud ja nende puhul on oluline, et teil oleksid korrektsed kuludokumendid. Lähetuse korraldust sellise isiku osas vaja teha pole, kui tegemist ei ole kolmanda isiku lähetusega.
Tuleb lisada dokument, mille alusel on otsustatud kulud hüvitada, nt pooltevaheline kokkulepe või juhatuse otsus. Võib-olla ka vajadus sõlmida eksperdiga käsundusleping töö tegemiseks (käsundiandjaks võivad olla ka mõlemad vaidlevad pooled korraga).