Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2070

Küsimus

Töötajale makstakse isikliku sõiduauto hüvitist 64 eurot kuus. Nüüd saadeti töötaja oma autoga Lätti lähetusele, kas võib talle bensiinidokumentide alusel selle täies mahus hüvitada, kui lähetusaruandes on täpselt teekonna pikkus ja kulunud kütus välja arvestatud? Kas võib maksta muude riigisiseste sõitude eest samas kuus ilma sõidupäevikut pidamata veel 64 eurot?

Vastus - 06.08.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, kuludokumentide alusel saab lähetuse sõidukulu hüvitada (antud juhul oleks hüvitamise aluseks bensiiniostu arved või bensiinitšekid). Aluseks on tulumaksuseaduse (TuMS) § 13 lg 3 p 1. Kuna ülejäänud kuul tehakse isikliku autoga veel töösõite, on põhjendatud ka 64-eurose hüvitise maksmine (ilma sõidupäevikuta). Aluseks on TuMS § 13 lg 3 p 2. Oluline on, et lähetuse kulutusi ei hüvitataks topelt. Lähetus ja igapäevased töösõidud alluvad erinevale regulatsioonile.

Lähetuse määruse leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/121122011010, sõiduautoga lähetuses käimise kulutuste hüvitamise kohta vt täpsemalt määruse § 2 lg 4. Igapäpevaste töösõitude hüvitamist reguleeriva määruse leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/13351696?leiaKehtiv, § 1 lg 4 ütleb, et määrust ei kohaldata kulutustele mis hüvitatakse lähetuse määruse alusel.

Maksustamine kaasneks siis, kui hüvitada isikliku sõiduauto kasutamine lähetuses olles kuludokumentide alusel ja ka kilomeetritasu alusel (bensiinitšekid pluss samade päevade eest ka 30 eurosenti/km).