iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2154

Küsimus

Kui Eesti ettevõte sõlmib lepingu tõlketeenuste osutamise kohta Norra residendist füüsilise isikuga,siis kuidas toimub sellise tasu maksustamine Eesti firmal ja kas peaks ka registreerima selle isiku EMTAs ja kas oleks vaja küsida isikult residentsustunnistust? Isik elab ja asub alaliselt Norras ja ei ole registreeritud ettevõtjana Norras.

Vastus - 09.01.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Mitteresidendi tasu väljaspool Eestit töötamise eest ei maksustata Eestis (TuMS § 29 lg 1).
Euroopa Liidus kehtib määrus 987/2009 art 21 lg 2 (www.eurlex.eu), mis kehtib ka Norrale. Nimetatud määrus võimaldab tööandjal töötajaga kokku leppida, et töötaja täidab maksude kinnipidamsie ja tasumsie kohustust ise. Soovitan uurida, kuidas see kokkulepe peab Norras olema vormistatud. Juhul, kui see on liiga keeruline, siis tasub kaaluda ettevõtjana registreerimist.