Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2071

Küsimus

Juhatuse liikme tasust. Juhatuse liige saab tasu juhatuse liikme töö eest ning ka töölepingu alusel. Kui nüüd see isik läheb puhkusele, kas puhkusetasu tuleks arvestada ka juhatuse liikme tasult või ainult töölepingu tasult? Kui talle makstakse siiski mõlemalt tasult, kas siis juhatuse liikme tasult arvestatud puhkusetasu tuleks deklareerida ikkagi koodiga 11 ja ei kuulu maksustamisele töötuskindlustusega? Kui juhatuse liige haigestub, kas tal on õigus haigushüvitisele 4-9 päevani? Ja kas haiguslehel olemise ajal maksab haigekassa temale haigusraha ainult töölepinguga töötasult või võtab siiski sisse ka juhatuse liikme tasu (on ju see täies ulatuses maksustatud sotsmaksuga)?

Vastus - 14.08.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui juhatuse liikme lepingus ei ole puhkust ette nähtud, puhkab see isik ainult töölepingu alusel. Kui aga on otsustatud, et talle makstakse puhkusetasu nii juhatuse liikmena kui palgatöölisena, tuleks need tasud deklareerida erinevate koodidega (11 ja 01) ning juhatuse liikme puhkusetasu töötuskindlustusega mitte maksustada.

Haigestumise korral makstakse tööandja haigushüvitist töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel (TTOS § 12.2,
https://www.riigiteataja.ee/akt/110022012005) 4.-8. päeva eest. See seadus laieneb ka juhatuse liikmele. Järelikult makstakse haigusraha ka juhatuse liikme tasult. Haigekassa maksab haigusraha 9. haiguspäevast alates kõiki sotsiaalmaksuga maksustatud tasusid arvesse võttes. Vt selle kohta täpsemalt ravikindlustuse seaduse (RKS) § 55. Haigusraha maksmisel ei arvestata isiku jooksvat sotsiaalmaksuga maksustatavat sissetulekut vaid haiguslehe esimesele päevale eelnenud kalendriaasta keskmist (vt üldreeglit ja erandeid RKS § 55).