iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2181

Küsimus

Eesti firmal on objektid nii Eestis kui välismaal. Firma komandeerib osa töötajaid igakuiselt (2/3 kuuks) välismaale tööle, maksab maksud ja päevarahad Eestis. Kui nüüd 183 päeva saab täis, siis kui pikalt peab töötaja vahepeal ainult Eestis töötama, et see 183päevane (12 kuu tsükkel) jälle algusest peale hakkaks ja võiks jälle päevarahasid maksta?

Vastus - 15.02.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Päevaraha maksmise õigus ja kohustus ei ole seotud välisriigis viibimise ajaga (vt TuMS § 13 lg 3 p 1, seal viidatud määrust ja lähetuse mõistet töölepingu seaduse § 21).

Teie viidatud 183 päeva reegel tuleneb TuMS § 13 lõikest 4, mis annab välismaal saadud tulu maksuvabastuse tingimused. Tegemist on rahvusvahelise reegliga ning sama reeglit kasutavad ka välisriigid oma maksukohustuse määramiseks. Seega, kui isik on viibinud välisriigis 183 päeva, läheb tema töötasu ja päevaraha maksustamise õigus üle teisele riigile ning Eesti tööandja või töötaja ise peab ennast registreerima välisriigi maksuametis. Sel juhul sõltub lähetuse määratlus ja päevaraha maksuvabastus vastava välisriigi seadusest.

12 kuu arvestust alustatakse esimesest välisriigis viibitud päevast ja periood või iga uue lähetuse puhul uuesti alata. Järelikult kui teie eesmärk on vältida 183 päeva täitumist, peate arvutama päevi nii, et ühegi uue lähetuse esimesest päevast alates järgneva 365 päeva sees ei oleks välismaal viibitud päevi rohkem kui 183. Välismaal viibitud päevade hulka loetakse ka puhkepäevad. Eestis viibitud päevade puhul
pole oluline, kas inimene teeb sel ajal tööd, puhkab või töösuhe üldse puudub.