Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Kõik kinnisvaraga seotud küsimused

Vastatud: 18.12.2006
Firma tegeleb kinnisvaraga Tartus. Nüüd avaneb tal võimalus osta 1-toaline korter Tallinna. Tahaks seda kasutama hakata büroona vähemalt korra nädalas. Kas võib seda osta kohe firmale bürooks ja kas sel juhul võib sisendkäibemaksu tagasi arvestada? Elamiseks seda ei kasutata.
Loe vastust
Vastatud: 18.12.2006
Firma ostis korteri - eesmärgiga üürida töötajatele. Arvel käibemaksu ei olnud. Praegu tehakse remonti s.t.parendusi korterile. Arvetel käibemaks. Üürile antakse ka eraisikule. Käibemaksu arvestus?
Loe vastust
Vastatud: 28.10.2006
Huvitab kinnisasja müümisel rakendatav käibemaks. Olen eelneval perioodil teavitanud maksuametit käibemaksu lisamise soovist rendiarvetele. Tänase seisuga müüakse kinnistu, kas müügile lisandub nüüd käibemaks? Kinnistu on soetatud 1998.a. Kinnistule on tehtud ka parendusi, kuidas käsitleda 10 % piiri?
Loe vastust
Vastatud: 25.09.2006
Teatasime Maksuametile septembris toimuvast kinnistu müügist ning käibemaksu lisamisest müügihinnale. Tegelikult aga sõlmiti septembris müügileping (omandiõiguse üleandmiseta). Asjaõigusleping omandi üleandmiseks sõlmitakse oktoobris. Valdus antakse üle osade kaupa, neist 1.osa hiljemalt 1.oktoobriks. Maksed toimuvad pärast asjaõiguslepingu sõlmimist. Kuna müügileping ja asjaõigusleping jäävad eri kalendrikuudesse, siis kummas kuus tuleks arvestada käibemaks ja...
Loe vastust
Vastatud: 05.09.2006
Ettevõttel on büroohoone, mida on põhjalikult rekonstrueeritud alates 2004.aastast. Hoones on väljarenditavat pinda ca 9000m2. Sisendkäibemaks on makustatavast käibest maha arvatud. Seoses aktiivse ruumide rentimisega kerkis päevakorda küsimus, kas ja kuidas on võimalik välja rentida näiteks 400m2 käibemaksu lisamata. Teiste pindade rendile aga lisaksime km. Kas maksuametit teavitades peaks siis...
Loe vastust
Vastatud: 09.08.2006
Kui kinnisvaraga tegelev OÜ ostis endale vanema korteri hinnaga 210000 EEK, ja müüb selle hiljem maha 340000, ja kui korter on algusest peale mõeldud kasumi teenimiseks(spekuleerimiseks), siis kas nüüd tekib OÜ-l käibemaksukohustus (kui veel siiani ei ole OÜ KM-kohuslane) ja millise summa pealt peab maksma käbimaksu, ehk siis antud juhtumis...
Loe vastust
Vastatud: 07.08.2006
Ostsime arendajalt juunis 2006 10 kinnistut. Saime arve 0% käibemaksuga. Arendaja väidab, et tegemist on maksuvaba käibega, kuna ostis maa enne 01.05.2004. Kas see on seadusega kooskõlas ja kuidas arvestada käibemaksu kinnistute edasimüügil?
Loe vastust
Vastatud: 26.05.2006
Ettevõtja ostis 2005 aastal 2 korterit korterelamus. Ettevõtja põhitegevus on tehingud kinnisvaraga, üürimine, haldamine. Korterid soetati äripindadena üürile andmise eesmärgil või edasimüügi eesmärgil kunagi hiljem. Bilansis on ta kirjel kinnisvarainvesteering. Kuna ettevõtja ostis korterid käibemaksuga oli tal võimalus ka sisendkäibemaks maha arvata. Kui ettevõtja annab korterid üürile, kas antud käibele...
Loe vastust
Vastatud: 24.05.2006
Eluruumi hooldusteenuse maksustamine ja arvetel kajastamine. Haldusfirma, kes on km kohuslane, haldab kortermaja. Igakuiselt esitab see äriphing korterielanikele arved kommunaalteenuste eest. Kuidas toimida km arvestamisel, kas elanikele esitatavatel müügiarvetel tuleb km eraldi näidata? Raamatupidamises kommunaalteenuste müügikäibemaksu ei arvestata KMS paragrahv 12 lg 9 kohaselt. Samas on müügiarvetel eraldi reana ka...
Loe vastust
Vastatud: 24.05.2006
Kinnisvarainvesteeringu kajastamine ja sisendkäibemaksu mahaarvamine. Ettevõtja ostis kinnisvara (korterelamu, mis lammutatakse ja asemele ehitatakse uus) eesmärgiga müüa valmissaamisel korteritena maha. Kinnisvaraarendus ei ole firma põhitegevus. Kas on õige võtta arvele lõpetamata ehitisena? Kuna ostetud on eraisikutelt, siis kuidas toimub käibemaksu tagasiarvestamine: kas võib küsida tagasi käibemaksu notaritasudelt ja lisada notaritasud...
Loe vastust
Vastatud: 24.05.2006
Maksuhaldurit käibemaksu lisamisest teavitamine uusehitise korral. Ettevõtja A ostis maksuvabalt ettevõtja B-lt 2005 aastal maa, millele ehitati korterelamu, mis valmis 2006 aastal. Korterite müügile lisati käibemaks, kuna korterite ehitamisel arvestati sisendkäibemaks maha ja toimus korterite esmamüük. Kas oleks pidanud müümisel teavitama Maksuametit kuna müüdi korter koos maaga, mis oli maksustatud...
Loe vastust
Vastatud: 16.05.2006
Ettevõte A soovib võõrandada temale kuuluvat Tartus asuvat kinnistut (sihtotstarve ärimaa), mis oli soetatud 2005 aastal. Ehitusregistri andmeil ei ole antud kinnistuga seotud mitte ühtegi hoonet ega ehitist. Samuti ei ole antud kinnisasja suhtes kehtivaid detailplaneeringuid, mis kavandaksid antud kinnistu hoonestamist või sellele ehitamist ehk et oleks tegemist krundiga PlanS...
Loe vastust
Vastatud: 10.05.2006
Oleme firma, kes tegeleb kinnisvaraga ja sealhulgas ka selle rentimisega. Rendime välja tootmis-ja laoruume (mitte eluruume). Oleme lisanud käibemakse arvetele ja samas ka maha arvanud sisendkäibemaksu. Kas me peame ka maksuhaldurit teavitama või mitte, kuna meie ei tegele eluruumide rendiga?
Loe vastust
Vastatud: 19.04.2006
Ettevõtte omas liiga suurt rendipinda, nüüd tekkis võimalus pind allrendile anda. Rendileandja esitab meile rendiarve kogu renditavale pinnale, meie jagame arve ära ja esitame arve edasid allrentnikule temapoolt renditud pinna suurusele, kuid vastavalt meievahelise kokkuleppel suurema rendi hinnaga. Samuti esitame arve edasi ka elektri, vee-ja valvekuluga. Need kulud jagame täpselt...
Loe vastust
Vastatud: 19.04.2006
OÜ ostis korteri novembris 2005 edasimüügi eesmärgil. Hinnatõusu ootuses aga üüritakse see korter välja. Oleme käibemaksukohustuslased. Üürilepingus on toodud üürisumma + käibemaks. Kas peab selle käibemaksu osas teavitama Maksuametit? Kas peab ka iga kuu arve tegema, või piisab lepingust, kus summaliselt üüri hind ja km?
Loe vastust
Vastatud: 19.04.2006
Ettevõte soovib rentida välja teisele ettevõttele mõned vabad ruumid. Seaduse järgi on ruumide rentimine maksuvaba käive, kuid kui esitada maksuhaldurile teade sooviga maksustada ruumide rentimine käibemaksuga, on võimalik arvele käibemaks juurde lisada. Küsimus selline, et kuidas seda teadet koostada (sisu teatel)? Kas pärast teavitamist tuleb oodata maksuhalduri otsust jne. Või...
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2006
Ehitusettevõte ostis vana mitmekorterilise elumaja, plaaniga see renoveerida ja korterite kaupa maha müüa (ilmselt 2007.a.). Kuidas toimib käibemaks? Kas igal juhul on müük maksuvaba käive- eluruum- või tuleb vaadata, et parendused ületavad 10% (KM). Kui on maksuvaba, kas siis renoveerimise kuluarvetelt käibemaksu tagasi küsida ei tohi? Või arvutada tagasi sel...
Loe vastust
Vastatud: 21.03.2006
Kui ettevõtja annab korteri rendile oma töötajale, kas ruumide renditasuks on mingi kindel m2 hind, et mitte maksta erisoodustusega seotud makse, ja kas sinna lisnadub ka käibemaks?
Loe vastust
Vastatud: 14.03.2006
Äriühing (k/m kohuslane) soovib müüa kinnistu, mille on omandanud käesoleval aastal füüsiliselt isikult ja millel asub ajutise hoonena kaarhall (ehitisregistris ehitist kui sellist pole). Kas äriühing võib nimetatud kinnistu võõrandada ilma k/m hinnale lisamata?
Loe vastust
Vastatud: 06.03.2006
Firma ostis kunagi mitteeluruumi, tol ajal ei olnud firma käibemaksukohustlane. Vahepeal on registreeritud kohustlaseks ja üüriti seda ruumi välja lisades sellele käibemaks. Nüüd müüakse see maha. Kas tuleb lisada käibemaks või arvutada proportsiooni?
Loe vastust