iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 342

Küsimus

Teatasime Maksuametile septembris toimuvast kinnistu müügist ning käibemaksu lisamisest müügihinnale. Tegelikult aga sõlmiti septembris müügileping (omandiõiguse üleandmiseta). Asjaõigusleping omandi üleandmiseks sõlmitakse oktoobris. Valdus antakse üle osade kaupa, neist 1.osa hiljemalt 1.oktoobriks. Maksed toimuvad pärast asjaõiguslepingu sõlmimist. Kuna müügileping ja asjaõigusleping jäävad eri kalendrikuudesse, siis kummas kuus tuleks arvestada käibemaks ja väljastada arve ehk kummas kuus loetakse käive toimunuks? Juhul, kui käibe toimumise kuuks on oktoober, kas peaksime Maksuametit uuesti kirjalikult informeerima, et kinnistu müük leiab aset mitte septembris, vaid oktoobris?

Vastus - 25.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 3 sätestab käibemaksukohustuslase kohustuse teavitada maksuhalduri piirkondlikku struktuuriüksust kirjalikult oma soovist kinnisasja võõrandamise käibe maksustamise kohta. Teavitus tuleb teha enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem. Seejuures § 16 lg 4 loeb sellise teate siduvaks järgnevaks kaheks aastaks. Seega ei pea juhul, kui käive arvatud ajal ei tekkinud, uuesti maksuhaldurit teavitama. Oluline on, et teavitamine ei toimuks n-ö tagantjärele.
Maksukohustuslase otsustada on, kas teade esitatakse üldiselt või konkreetse objektiga seonduvalt. Teate esitamata jätmisel loetakse käive endiselt maksuvabaks, tagajärgede kohta vt: http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-8-06
Kinnisasja käive toimub kas tasu laekumise või kauba kättesaadavaks tegemise hetkel. Juhul, kui tasumist ei ole toimunud, siis peab vaatama valduse üleandmist ning juhul, kui ostjal tekib valdus, siis loetakse käive tekkinuks. Erinevalt tasumisest, ei saa kauba kättesaadavaks (valduse üleandmine) tegemise puhul lugeda käivet tekkinuks ainult osaliselt. Arve peab väljastama 7 päeva jooksul arvates käibe tekkimisest (vt KMS § 37 lg 1-2).