Järgmine koolitus: 11.10.2022 - Tallinn - Sügiskonverents 2022 Registreeri / loe lähemalt

Rubriik: KÄIBEMAKS

Vastatud: 14.07.2022
Ettevõtte peamine asukoht on Tallinnas. 2003. aastal ostsime Tartusse eraisikult korteri (elamumaa ja mõttelise osa kinnistust - eluruumi). Eraisikult ostuga sisendkäibemaksu ei kaasnenud. Kinnistusraamatus registreeritud korterit kasutasime ettevõtte teise bürooruumina ja raamatupidamises kajastasime materiaalse põhivarana. Korteri haldamiskulusid ettevõte ei kandnud, kuna need kulud maksime haldusfirmale eraisikuna. Ettevõte kuludeks olid materiaalse...
Loe vastust
Vastatud: 13.06.2022
Eesti äriühing, millel on KM number Eestis, soovib soetada Hispaanias kinnisvara. Tegemist on kinnisvaraarendusfirma poolt müüdava uusarendusega. Soetatav korter võetakse arvele kinnisvarainvesteeringuna ning seda on plaanis hakata välja rentima. Hispaania arendusfirma lisab müügiarvele kohaliku käibemaksu 10%. Kuidas saab Eesti OÜ käibemaksu tagasi taotleda? Kas tagasi saab küsida ka sisustamiskulude käibemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 11.05.2022
MTÜ kogub liikmetelt liikmemaksu. MTÜ on aga käibemaksukohustuslane. Kui liikmemaks kogutakse põhikirjas toodud alustel, st jooksvate majandamiskulude katteks (pangateenus, maamaks, raamatupidamine), kas peame sellele käibemaksu lisama? Mõne teenuse eest saame teenuse osutajalt arve, kas võime siis sealt sisendkäibemaksu maha arvata, isegi kui liikmemaksudele käibemaksu ei lisa?
Loe vastust
Vastatud: 14.04.2022
Tere Eesti juriidiline (käibmaksukohustuslane) ostab kaupa Suurbritannias registreeritud firmalt (käibemaksukohustuslane). Arve on nende poolt esitatud käibemaksuta. Arve eest on tasutakse nende arveldusarvele Suurbritannias. Kaup antakse üle Eestis. Eesti firma ise tolliprotseduure ei teinud. Kas sellisel juhul rakendub eesti ettevõtte jaoks pöördmaksustamine?
Loe vastust
Vastatud: 20.03.2022
Meie Eesti kliendi autoga juhtus õnnetus Tallinki laeval. Autoremondi arve hüvitab Tallinki kindlustus, mis asub Norras. Ehk siis arve saajaks ja maksjaks on Norra kindlustus, kliendiks Tallink. Kas on õige autoremondiarve vormistada 0%-lise käibemaksumääraga (tegemist ekspordiga), kuna saajaks on Norra kindlustus? Auto remonditakse siin Eestis.
Loe vastust
Vastatud: 12.01.2022
Ettevõtte soetas elamispinna (ei ole külaliskorter), ost käibemaksu ei sisaldanud, sest osteti eraisiku käes. Ettevõte rendib seda välja lühiajaliselt (üksikute päevade kaupa, nädalaks ) lisades hinnale käibemaksu 9%. Pikaajalist elamispinna üüri ei kavatseta teha. Kas korteri sisutuseks ostetud kaupadelt (pisitarvikud ja mööbel, mida ei liideta kinnisvarainvesteeringu maksumusse) ja KÜ kommunaalteenuste...
Loe vastust
Vastatud: 29.09.2021
Ettevõte sai täna hankijalt meeldetuletuse, et maksmata on 2019. aasta arve. Meieni pole eelnevalt arve jõudnud, samuti ei ole firma meid eelnevalt teavitanud ning ka aastalõpuga pole saldovõrdlust tehtud. Kuna tegemist on meie igapäevase hankijaga, siis suhete hoidmiseks, oleme nõus arve siiski tasuma. Kuidas aga toimida sisendkäibemaksuga, kas võime selle...
Loe vastust
Vastatud: 09.08.2021
Korteriühistu, kes on käibemaksukohustuslane soovib müüa ära parkimiskoha keldris, mis oli siiani ühistu kasutuses. Kas käibemaksuga maksustamine on vabatahtlik, st kui teavitame maksuametit, et soovime km lisada enne tehingut? Ühistu on mõned aastad tagasi rentinud parkimiskohta välja, teavitasime ning lisasime km arvele. Kui nüüd aga müüa parkimiskohta tavakorras, st km...
Loe vastust
Vastatud: 27.07.2021
Ostja broneerib vara ja tasub tagatisraha. Broneerimislepingus on kokkulepitud, et kui ostja loobub ilma olulise põhjuseta, siis jääb raha vahendajale. Lepingus ei ole fikseeritud, et sellisel juhul on tegemist leppetrahviga. Ostja on nõus, et see raha jääb vahendajale aga kas see on vahendaja jaoks käive, mis sisaldab ka käibemaksu või...
Loe vastust
Vastatud: 03.06.2021
Kui omavalitsus on tasunud arveid, millel teenus pole täpselt fikseeritud. Arve sisu näiteks seminariteenus 1tk. Ei ole lisatud selgitavaid dokumente . Kas siin on maksuriski ja kui on siis mille alusel?
Loe vastust
Vastatud: 29.04.2021
Täpsustaksime seda küsimust: https://maksumaksjad.ee/maksuinfo/maksukusimused/2848/ Kui sellisele USA arvele (ostetud kirjafondid) on lisatud müüja poole käibemaksunumbriks, mis algab hoopis tähtedega EU86.. ja arvele on märgitud 20% käibemaks. Kas selline arve kuulub samuti pöördmaksustamisele?
Loe vastust
Vastatud: 29.12.2020
Tere! Eesti ettevõte (KM-kohustuslane) soovib pakkuda Norra ettevõttele kujundamisteenust (näiteks trükiste ja logode kujundamine). Töö tehakse valmis Eestis ja edastatakse failina e-posti teel. Kas selline teenus liigitub tavalise teenuse ekspordi alla ja maksustatakse 0% käibemaksuga? Kas deklareeritakse VD-l?
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2020
Ettevõte müüb vara, ostjal hetkel puudub finantseerimiseks kogu raha. Leppisime kokku makse 2 osas. Ostjal on sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus, müüjal käibemaksu tasumise kohustus. Kas võib toimida selliselt, et mõlemad firmad deklareerivad tehingu samas kuus ja ostja teeb taotluse käibemaksu enammakse ümberkandeks meie firmale, mis läheks siis meie tasumisele kuuluva käibemaksu...
Loe vastust
Vastatud: 02.10.2020
Ettevõte ostab uusarendusse korteri kinnisvarainvesteeringuna, et pakkuda seal lühiajalist majutust, sisendkäibemaks arvestati 100% maha. Seoses eriolukorraga aga vaadatakse asjad üle ning otsustatakse korter anda hoopis pikaajalisele üürile 1a, mis on maksuvaba käive. Kas mahaarvatud sisendkäibemaks tuleks tagasi maksta või võib siin kasutada 10a korrigeerimist? Plaanime aasta pärast ikkagi alustada majutusteenuse...
Loe vastust
Vastatud: 26.06.2020
Eesti kmk ettevõte osutab transpordieenust Soome kmk ettevõttele ja vedu toimub ainult Eestis. Kas rakendub ikkagi 0% ja arvele pöördmaksustamise viide KMS 15 lg 4 p1?
Loe vastust
Vastatud: 20.04.2020
Norra firma osutab teenust Eesti firmale, mõlemad on käibemaksukohuslased, kuidas kajastada saadud teenust käibemaksu deklaratsioonil?
Loe vastust
Vastatud: 02.03.2020
Kas kaks juriidilist isikut saavad rakendada kinnistu (hoonestamata kinnistu linnas, detailpl. olemas) ostul-müügil käibemaksuseaduse §41'(1) sätet?
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2020
Tööandja rendib üürileandjalt lisaks kontorile ka parkimiskohta parkimismajas. Parkimiskohta võivad kasutada ettevõtte töötajad. Kas sellise kulult on sisendkäibemaksu mahaarvamine lubatud ja kulu ettevõtlusega seotud?
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2019
Osutame raamatupidamisteenust e-residendi ettevõttele, kes on Eestis registreeritud piiratud maksukohuslaseks, seega peab ta Eestis maksma käibemaksu saadud teenustelt. Ettevõtte põhitegevuseks on tootmine, mis toimub Hispaanias, materjalid ostetakse kogu maailmast, tööjõud renditakse Hispaanias, selle kohta on ta saanud Eesti KM-kohuslase numbrit kasutades 0-määraga arve ja tasub saadud teenuselt KM Eestis, pöördkäibemaksustamise...
Loe vastust