iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 61737

Küsimus

Omavalitsus tahab müüa metsa raieõigust. Kuna planeerime saada tulu üle 40 tuhande euro, kas peame ennast võtma käibemaksukohuslaseks

Vastus - 17.01.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellise tehingu maksustamist ei mõjuta asjaolu, et müüjaks on kohalik omavalitsus. Kui müügisumma ületab 40 000 eurot, tuleb omavalitsus registreerida käibemaksukohustuslaseks.

Sellise tehingu maksustamata jätmine mõjutaks konkurentsi, taolised moonutused ei ole käibemaksu põhimõtetega kooskõlas, sestap loetakse KOV tegevus ettevõtluseks (KMS § 2 lg 2 – https://www.riigiteataja.ee/akt/104062022012?leiaKehtiv#para2) ja käibemaksukohustuslaseks registreerimine toimub üldistel alustel (käibemaksuseaduse, KMS § 19-20).
Maksuvaba (KMS § 16 lg 2 p 3) oleks tehing juhul kui müüksite kogu kinnistu (mitte üksnes raieõiguse).