iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 61739

Küsimus

Omavalitsus ehitab torustiku (mida hakkab kasutama äriettevõte). Müüme torustiku edasi äriettevõttele. Kui müüme suuremas summas kui 40 tuhat eurot, kas siis peame võtma ennast käibemaksukohuslaseks.

Vastus - 17.01.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellise tehingu maksustamist ei mõjuta asjaolu, et müüjaks on kohalik omavalitsus. Kui müügisumma ületab 40 000 eurot, tuleb omavalitsus registreerida käibemaksukohustuslaseks.

Sellise tehingu maksustamata jätmine mõjutaks konkurentsi, taolised moonutused ei ole käibemaksu põhimõtetega kooskõlas, sestap loetakse KOV tegevus ettevõtluseks (KMS § 2 lg 2 – https://www.riigiteataja.ee/akt/104062022012?leiaKehtiv#para2) ja käibemaksukohustuslaseks registreerimine toimub üldistel alustel (käibemaksuseaduse, KMS § 19-20).

Eeldusel et ostja on käibemaksukohustuslane, saab ta torustiku ostmisel käibemaksu maha arvata. See on lausa vajalik, sest muidu oleks ostja kulu suurem. Kohalik omavalitsus küsib torustiku ehitusega seotud kuludelt sisendkäibemaksu tagasi, vajadusel KMS § 29 lg 5 alusel.