iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 62600

Küsimus

Ettevõte ostis tootmispinna enne seda kui ta ise käibemaksukohustuslaseks registreeris ja sisendkäibemaksu maha ei saanud arvata. Ettevõte ise tootmispinda kasutusele ei võtnud vaid rentis edasi teisele äriühingule ning teavitas Maksuametit, et lisab arvetele käibemaksu. Nüüd 5 aastat hiljem müüb ta selle tootmispinna. Kas võime müüa ilma käibemaksuta, sest üldreeglina on kinnisvara müük maksuvaba, tegemist on kasutusele võetud kinnisvaraga, ei ole uus ehitis, parendusi pole tehtud.

Vastus - 10.04.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, sellise kinnisvara müük toimub vaikimisi ilma käibemaksuta – st maksuvaba käive käibemaksuseaduse, KMS § 16 lg 2 p 3  kohaselt (https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017?leiaKehtiv#para16).

Kui selle tootmispinnaga seoses ei ole kapitaliseeritud kulutusi, millelt oleks sisendkäibemaksu maha arvatud, siis ei ole vaja ka käibemaksu korrigeerida.