iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 434

Küsimus

OÜ renoveeris endale kuuluvat tootmishoonet (muutis ruumide liigendatust, ehitas osa kahekorruseliseks) 2003. a ja võttis selle kulutuste summaga üles põhivarasse kui hoone renoveerimise. Kulutustelt arvestas tollal maha käibemaksu ja deklareeris makstud käibemaksuna. 2006. a lõpus kinnistu koos hoonega müüdi s.h. renoveeritud osa. Hoonestatud ja kasutusel olnud kinnistu müük on maksuvaba. Kas nüüd tekkib kinnisvara renoveerimiselt varem tagasiarvestatud käibemaksuga probleem s.t. et teatud osa sellest tuleb uuesti üles võtta ja maksuametile ära maksta?

Vastus - 10.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui kinnisasi võõrandatakse enne 10-aastase korrigeerimisperioodi lõppu maksuvabalt, siis tuleb ilmselt tõesti osa mahaarvatud sisendmaksust korrigeerida ja maksuhaldurile üle kanda.
Enne 2004. a 1. maid soetatud kinnisasjade osas kohaldub erisäte (KMS § 46 lg 5). „Kinnisasja, mida maksukohustuslane on käesoleva seaduse jõustumisel kasutanud oma ettevõtluses vähem kui viis kalendriaastat, sisendkäibemaksu ümberarvestamise periood (§ 32) pikeneb kümne kalendriaastani alates kinnisasja kasutusele võtmisest oma ettevõtluses. Kalendriaastate arv alates kinnisasja kasutusele võtmisest oma ettevõtluses kuni seaduse jõustumiseni korrutatakse ümberarvestamise perioodi arvutamisel kahega.“
Kuna 2004. a jõustus seadus keset aastat, siis on julgematele maksumaksjatele soovitatud ka see aasta kahega korrutada, sest tegelikult on ilmselt põhiseadusega vastuolus juba ainuüksi see, et varem soetatud kinnisasjadele pikemat sisendmaksu ümberarvestuse perioodi üleüldse rakendatakse.
Konservatiivsem lähenemine loeb 2004. a „tavaliseks aastaks“, mida kahega ei korrutata.
Kinnisasja puhul on esimene kalendriaasta ajavahemik selle raamatupidamises arvele võtmisest kuni jooksva aasta lõpuni. Parenduste puhul aga soetamise või teenuse saamise päevast jooksva aasta lõpuni (vt rahandusministri 30.03.2004 määrus nr 39 § 3 lg 4). Korrigeerimine toimub kinnisasja võõrandamise kuul (määruse § 3 lg 5).
Võõrandamise aastat arvesse ei võeta. Järelikult kui parendused tehti 2003. aastal ja hoone müüdi 2006. aastal, siis tuleb müügi kuul tagasi arvestada ja deklareerida 60% sisendkäibemaksust. See summa kajastatakse KMD lahtris 10.