iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 251

Küsimus

Maksuhaldurit käibemaksu lisamisest teavitamine uusehitise korral.
Ettevõtja A ostis maksuvabalt ettevõtja B-lt 2005 aastal maa, millele ehitati korterelamu, mis valmis 2006 aastal. Korterite müügile lisati käibemaks, kuna korterite ehitamisel arvestati sisendkäibemaks maha ja toimus korterite esmamüük. Kas oleks pidanud müümisel teavitama Maksuametit kuna müüdi korter koos maaga, mis oli maksustatud 18%-ga. Mõtteline osa korterite müügist oli maksuvaba käive (maa)

Vastus - 24.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 2 p 3 kohaselt ei kohaldata maksuvabastust sh kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis ehitusseaduse tähenduses või ehitise osa, mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu. Ehk siis maksustatav käive tekib kinnisasja võõrandamisel, mille oluliseks osaks on ehitis ning mida võõrandatakse enne ehitise esmast kasutuselevõttu. Maad ehitisest ei eraldata ning ka mõtteline osa maast, mida korteri ostja saab endale, on maksustatav käive sellisel juhul. Maksuhaldurit tuleb vastavalt KMS § 16 lg 3 sätete kohaselt teavitada juhul, kui soovitakse käibemaksu lisada maksuvabale käibele. Kuna korterid müüdi enne esmast kasutuselevõttu, on tegemist tavalise maksustatava käibega ning maksuhaldurit teavitama ei pea.