Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 204

Küsimus

Ettevõte soovib rentida välja teisele ettevõttele mõned vabad ruumid. Seaduse järgi on ruumide rentimine maksuvaba käive, kuid kui esitada maksuhaldurile teade sooviga maksustada ruumide rentimine käibemaksuga, on võimalik arvele käibemaks juurde lisada. Küsimus selline, et kuidas seda teadet koostada (sisu teatel)? Kas pärast teavitamist tuleb oodata maksuhalduri otsust jne. Või kuidas see käib?
Kui jätta ruumide rentimine maksuvabaks käibeks siis ei saa ju näiteks elektri arve sisendkäibemaksu 100% maha arvata ja muudel sellistel ruumidega seotud kuludelt? Kas veel on midagi millega tuleb arvestada kui ruume maksuvabalt rentida?

Vastus - 19.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 2 p 2 kohaselt on üldjuhul on kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine maksuvaba käive, kuid KMS § 16 lg 3 p 1 annab võimaluse kinnisasja renti käibemaksuga maksustada, kui sellest on eelnevalt maksuhaldurit teavitatud. Maksuhaldurit tuleks kirjalikult teavitada. Ka e-maksuameti keskkonnas saab teateid vahetada. Oluline on, et see teade kindlasti ka maksuhaldurini jõuaks, sest vastasel korral puudub teil õigus renti käibemaksuga maksustada.

Kui renti käibemaksuga ei maksustata, siis ei saa ka halduskuludelt sisendkäibemaksu maha arvata. Arvestada tuleks ka asjaoluga, et juhul, kui vabade ruumide hulgas on ka eluruume, siis uue käibemaksuseaduse jõustumisest 01.05.2004 ei saa enam eluruumide üürileandmist käibemaksuga maksustada, kui maksuhaldurit pole sellest teavitatud enne 01.01.2004.

Kui tegemist on äriruumidega (äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum), siis nende hooldusteenust ja nt elektrit oleks võimalik maksustada, tegemist on kõrvalkuludega, mille võib välistada üüri (asja kasutamise tasu) hulgast. Seega elektri ja äriruumi hooldusteenuse osas võib kokku leppida nende teenuste edasimüügi, sisseostetavalt teenuselt saab vastavalt käibemaksu maha arvata ja edasimüügil ka käibemaksu lisada.