iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 232

Küsimus

Oleme firma, kes tegeleb kinnisvaraga ja sealhulgas ka selle rentimisega. Rendime välja tootmis-ja laoruume (mitte eluruume). Oleme lisanud käibemakse arvetele ja samas ka maha arvanud sisendkäibemaksu. Kas me peame ka maksuhaldurit teavitama või mitte, kuna meie ei tegele eluruumide rendiga?

Vastus - 10.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 16 lg 2 p 2 kohaselt on kinnisasja rent maksuvaba käive. Erandina lubab KMS § 16 lg 3 lisada sh mitteeluruumide rendile käibemaksu juhul, kui sellest on teavitatud eelnevalt või samal maksustamisperioodil maksuhaldurit. Asjaolu, kas äriühing on oma tegevusalades märkinud renditeenuse osutamise või mitte, ei puuduta maksustamist. Seega käibemaksu lisamiseks tuleb teavitada maksuhaldurit (lihtkirjalikus vormis). Juhul kui teavitatud ei ole ning arvetele on siiski lisatud ekslikult käibemaks, tuleb käibemaks ikkagi tasuda. Siinkohal aga on oluline teada, et kuna te ei ole maksuhaldurit teavitanud, loetakse käive maksuvabaks ja rentijal puudub õigus sisendkäibemaksu maha arvata. Juhul kui rentija on teie esitatud arvete alusel sisendkäibemaksu maha arvanud võib maksuhaldur nt revisjoni või üksikjuhtumi kontrolli käigus kohustada rentijat deklaratsioone parandama, mis toovad kaasa rentijale maksuvõla (sh intressid). Kuna rentija ekslik käibemaksu mahaarvamine toimus teie süü tõttu (valesti väljastatud arved) võib rentija sellisel juhul tsiviilkorras teilt maksuvõla sisse nõuda.