iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 208

Küsimus

Ettevõtte omas liiga suurt rendipinda, nüüd tekkis võimalus pind allrendile anda. Rendileandja esitab meile rendiarve kogu renditavale pinnale, meie jagame arve ära ja esitame arve edasid allrentnikule temapoolt renditud pinna suurusele, kuid vastavalt meievahelise kokkuleppel suurema rendi hinnaga. Samuti esitame arve edasi ka elektri, vee-ja valvekuluga. Need kulud jagame täpselt ruutmeetritele ja samade hindadega mis meilegi arve oli esitatud. Arved tulevad meile koos käibemaksuga. Meie tegime Maksuametile kirja, et lisame ka oma arvetele käibemaksu. Nüüd esitame nii rendi kui edasimüüdud kommunaalkuludele arve koos käibemaksuga. Kas oleme toiminud õigesti või ei oleks me tohtinud sisendkäibemaksu edasimüüdud osalt maha arvata. Kogu sissetulev arve, tuleb meie firma nimele.

Teiseks veel küsimus, et ettevõtte B-kaardil puudub märge, et osutame renditeenust. Kuna see on meile täiesti kõrvaline lisateenus (kogukäibest 5%), siis siiani ei ole ka muudatust teinud, kas siin selles osas võib ka tulla maksuprobleeme või segadust Maksuametiga kui jätame B-kaardile muudatuse tegemata.

Vastus - 19.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Olete toiminud õigesti. Kui olete maksuhaldurit teavitanud, siis saate renti käibemaksuga maksustada ning ka rendi tarbeks teenuste soetamisel sisendkäibemaksu maha arvata.

See, et B-kaardil puudub info renditeenusest, ei ole maksustamisel oluline. Kõiki tegevusvaldkondi ei peagi B-kaardil kajastama.