iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 244

Küsimus

Ettevõte A soovib võõrandada temale kuuluvat Tartus asuvat kinnistut
(sihtotstarve ärimaa), mis oli soetatud 2005 aastal. Ehitusregistri andmeil ei ole antud kinnistuga seotud mitte ühtegi hoonet ega ehitist. Samuti ei ole antud kinnisasja suhtes kehtivaid detailplaneeringuid, mis kavandaksid antud kinnistu hoonestamist või sellele ehitamist ehk et oleks tegemist krundiga PlanS § 9 lg.3 tähenduses. Ka ei ole taotletud võõrandaja poolt ehitusluba. Samuti ma ei tea, et antud kinnistu suhtes oleks väljastatud ehituslubasid.
Palun teatada, kas Tartus asuva kinnistu võõrandamisel lisandub tehingule käibemaks.
Milliseid asjaolusid peaksin eelnevalt veel selgitama, et veenduda tehingu maksustamise seaduspärasuses?

Vastus - 16.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul tekib kinnisasja (maa) võõrandamisel maksuvaba käive, erandiks on aga muuhulgas kruntide võõrandamine, mida maksustatakse käibemaksuga (käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 3).
Põhimõtteliselt ei ole see oluline, et maatükile ehitamiseks ei ole väljastatud ega ka taotletud ehituslubasid. Planeerimisseaduse § 9 lg 3 kohaselt on krunt ehitamiseks kavandatud maaüksus detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Ehitamine on seejuures ehitise (hoone ja rajatis) püstitamine, laiendamine, rekonstrueerimine, tehnosüsteemide muutmine, lammutamine (vt ehitusseaduse § 2 lg 6).
Detailplaneeringu koostamine on linnades üldjuhul kohustuslik (PlanS § 3 lg 2). Samas on kindlasti võimalik, et tegemist ei ole ehitamiseks kavandatud maaüksusega. Kui see tõesti nii on, siis ei ole tegemist krundiga ning kinnisasja võib maksuvabalt võõrandada. Samuti on sellisel juhul võimalik maksuhaldurit eelnevalt teavitades vastav käive maksustada (vt KMS § 16 lg 3 p 2).

Vt ka seotud küsimust: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=161