iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 207

Küsimus

OÜ ostis korteri novembris 2005 edasimüügi eesmärgil. Hinnatõusu ootuses aga üüritakse see korter välja. Oleme käibemaksukohustuslased. Üürilepingus on toodud üürisumma + käibemaks. Kas peab selle käibemaksu osas teavitama Maksuametit? Kas peab ka iga kuu arve tegema, või piisab lepingust, kus summaliselt üüri hind ja km?

Vastus - 19.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul on kinnisasja või selle osa üürile, rendile või kasutusvaldusse andmine maksuvaba käive (KMS § 16 lg 2 p 2).

Käibemaksuseaduse § 16 lõike 3 punkti 1 kohaselt enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem sellest maksuhalduri piirkondlikku struktuuriüksust kirjalikult teavitanud maksukohustuslane lisab käibemaksu muuhulgas kinnisasja või selle osa, välja arvatud eluruumi, üürile, rendile või kasutusvaldusse andmisel ning eluruumi hooldusteenuse osutamisele eluruumi omanikule.

Korter võib olla nii äri- kui eluruum. VÕS § 272 lg 1 kohaselt on eluruum elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum.

Kui teadet ei edastata, siis peab arvestama, et vastav käive jääb hoolimata sellest, et maksumaksja on seda maksustanud, maksuvabaks ning sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust sellest ei teki (samuti ei muutu osalise mahaarvamise proportsioonid soodsamaks). Selle kohta vt Riigikohtu halduskolleegiumi lahendit nr 3-3-1-8-06, punkt 10 siit.

Seega kui tegemist on eluruumiga, siis ei saa te korteri üürile käibemaksu lisada, ega ka saadud arvetelt sisendkäibemaksu maha arvata. Kui aga tegemist on äriruumiga, siis tuleks maksuhaldurile esitada kirjalik teade, et soovite renti käibemaksuga maksustada ning sel juhul on teil õigus ka saadud arvetelt sisendkäibemaksu maha arvata.

Füüsilisele isikule ei pea arvet esitama (vt KMS § 37 lg 3), kui teenus on tema isiklikuks tarbeks. Muudel juhtudel peab aga arve esitama.