iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 323

Küsimus

Ettevõttel on büroohoone, mida on põhjalikult rekonstrueeritud alates 2004.aastast. Hoones on väljarenditavat pinda ca 9000m2. Sisendkäibemaks on makustatavast käibest maha arvatud. Seoses aktiivse ruumide rentimisega kerkis päevakorda küsimus, kas ja kuidas on võimalik välja rentida näiteks 400m2 käibemaksu lisamata. Teiste pindade rendile aga lisaksime km. Kas maksuametit teavitades peaks siis eraldi välja tooma, et rendiarvetele lisame km, v.a 400m2 eest tehtavale arvele. Ja kuna hetkel oleme kogu sisendkm arvesse võtnud, kas tuleks leida mingi proportsioon, eristamaks maksuvaba käivet.

Vastus - 05.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseadus loeb üldjuhul üüri- ja rendikäibed maksuvabaks (§ 16 lg 2 p 2). Samas võimaldab § 16 lg 3 p 1 soovi korral neid käibeid ka maksustada, kui enne käibe toimumist samal maksustamisperioodil või varem teavitatakse kirjalikult sellest ka maksuhaldurit.
Kui teates saab määratleda ruumide täpsusega, milliste ruumide rendi käivet maksustatakse ja milliste mitte, siis võib ka ruumi täpsusega teate esitada.
Probleem on aga sellest, et KMS § 16 lg 4 annab sellele „sooviavaldusele“ 2-aastase siduvuse, enne selle perioodi möödumist ei saa vastavat käivet maksustamata jätta. Sellise sätte kooskõla Kuuenda direktiivi ja ka meie põhiseadusega on küll kaheldav, kuid nii ta paraku on.
Kui vastav periood on möödunud, siis võib vastavaid käibeid edaspidi mitte maksustada.
Kui tekib maksuvaba käive, siis tuleb loomulikult sisendkäibemaksu vastavatel aastatel korrigeerida KMS § 32 lg-tes 4-6 sätestatud reegleid arvestades.
Kui Teil hetkel maksuvaba käive puudub ning ettevõtlus ei ole kestnud alla ühe aasta, siis selle aasta sisendkäibemaksu, mil maksuvaba väljund tekkis, võib kohe 100% maha arvata ning korrigeerimine toimub aasta lõpus. Järgmisel aastal lähtute juba eelmise aasta suhtarvust ning aasta lõpus viite läbi korrigeerimise (kinnisasjade puhul on perioodiks 10 aastat, vt ka KMS § 46 lg 5). Taotlus esitatakse vaid siis, kui ettevõtlus on kestnud alla ühe aasta (KMS § 33 lg 2). Osalise sisendkäibemaksu mahaarvamise meetodid leiate KMS §-st 33.