Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 423

Küsimus

Firma ostis korteri - eesmärgiga üürida töötajatele. Arvel käibemaksu ei olnud. Praegu tehakse remonti s.t.parendusi korterile. Arvetel käibemaks.
Üürile antakse ka eraisikule. Käibemaksu arvestus?

Vastus - 18.12.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eeldan, et tulevikus on tegemist eluruumi üüri käibega, st maksuvaba käibega. Kui maksukohustuslasel on nii maksustatavat kui ka maksuvaba käivet, siis arvatakse sisendkäibemaks maha osaliselt (KMS § 32 lg 1). Kui seni ei ole osalise sisendkäibemaksu mahaarvamise korda rakendatud, siis lähtutakse käivete prognoosist. Prognoosi puhul peaks arvestama, et eluruumi üüriteenust ei ole maksukohustuslasel võimalik maksustada (KMS § 16 lg 3 p 1). Kinnisasja parendused ja täiendused alluvad samamoodi nagu kinnisasi ise, osalisele sisendkäibemaksu mahaarvamisele ja korrigeerimisele. Põhimõte on kirjas käibemaksuseaduse § 32 lg-s 4. Kuna tegemist on kinnisasjaga, siis on osalise sisendkäibemaksu mahaarvamise perioodiks 10 aastat – sisendkäibemaksu osa korrigeeritakse 1/10 kaupa.
Kinnisasja puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemikku kinnisasja raamatupidamises arvelevõtmise päevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni. Kinnisasja tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse puhul loetakse esimeseks kalendriaastaks ajavahemikku kinnisasja tarbeks kauba soetamise või teenuse saamise päevast kuni jooksva kalendriaasta lõpuni (vt rahandusministri määruse § 3 lg 4: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=976969&id=728519).
Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodite kohta vt KMS § 33.