Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION

Vastatud: 29.11.2006
Uuest aastast muutub FIE sots.maksu arvutamise metoodika. Ja 2007.a kulusse ei saa kanda sots.maksu, mis arvestatud 2006.a. eest ja tasutud 2007.a. Aga kui minu 2007.a kasum on võrreldes 2006.a. kasumiga oluliselt väiksem (planeerin oma tegevust FIE-na oluliselt vähendada) siis ma kannan ju kahju.Kas siis on otstarbekas maksta osa sotsiaalmaksu ära...
Loe vastust
Vastatud: 12.09.2006
Kui Eesti ettevõtte juhatuse liige on mitteresident (Leedu), töö tegemise koht Eesti, aga peale selle saab juhatuse liikme tasu ka Leedu ettevõttes, siis kuidas toimub maksustamine Eestis makstud tasult. Pean just silmas Euroopa Nõukogu määrust 1408/71 artikkel 13, et rakendub ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeem.
Loe vastust
Vastatud: 17.08.2006
Töötaja oli lapsehoolduspuhkusel,siis tuli tööle kaheks päevaks juulis.Talle arvestati 500 krooni palka,kas sotsmaksu maksan arvestatud tasult või maksan miinimum sotsmaksu. Augustist ta enam tööl ei ole. Seoses rasedusega palus ta endale kergemat tööd, kuid tööinspektori otsusega kergemat tööd anda ei ole. Kas nüüd tööinspektori otsusega tööleping peatub ja minimaalset sotsmaksu...
Loe vastust
Vastatud: 15.05.2006
Kui maksame juhatuse liikmetele tasu ettevõtte heade tulemuste eest, siis kuidas deklareerida ja kas lähevad maha nii kogumispension kui töötuskindlustus?
Loe vastust
Vastatud: 04.05.2006
Töötaja töötab ettevõttes põhikohaga (st. tööraamat meie ettevõttes ja ka meie rakendame tm vabastust), kuid osalise tööajaga. Aprillis tuli tema töötasuks alla 1400.- kr kas oleme kohustatud sotsmaksu tasuma ikkagi 1400.- kr. Kas sellisel juhul tuleb ka kogumispension maksta 1400.- Kuidas tsd kajastada. Kui näitame sm aluseks real 5 1400.-...
Loe vastust
Vastatud: 27.04.2006
Kui väike on minimaalne juhatuse liikme tasu, et tal oleks sellest tasust kehtiv haigekassa kindlustus? (Muid töiseid tulusid tal pole, kuid ta on OÜ-s juhatuse liige ja sooviks sealt saada haigekassa kindlustust)
Loe vastust
Vastatud: 30.03.2006
Kui täiskoormusega üliõpilane töötab (see on tema ainuke töökoht) ja tema palk on vähem kui 1400 EEK, milliselt summalt peab tööandja maksma sotsiaalmaksu?
Loe vastust
Vastatud: 24.03.2006
Inimene töötab kahes firmas, ühes firmas on töötasu suur, selle pealt makstakse sotsiaalmaksu. Teises firmas on töötasu 1000 krooni, kas firma peab maksma sotsiaalmaksu 1400 krooni pealt?
Loe vastust
Vastatud: 21.03.2006
FIE maksab oma töötajale ühes kuus kokkuleppeliselt 800 krooni töötasu. Töötaja töökoormus on 1,5 h päevas ehk 33 tundi kuus ja nimetatud töötaja töötab FIE juures põhikohaga (arvestatakse TM vaba miinimumi). Sooviksin teada, kas sellise töötaja eest peab FIE maksma siiski sotsiaalmaksu miinimumsummalt ehk 1400 kroonilt, või tohib sellisel juhul...
Loe vastust
Vastatud: 03.03.2006
Kas juriidilise organi juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasult peetakse kinni töötuskindlustusemaks ja kas selle tasu peale arvestatakse 0,3% töötuskindlustust? Kas selles suunas midagi ei muutunud? Ja kuidas õigesti endale määrata, kas see tasu mis omanik ja üheaegselt juhatuse liige igakuuliselt saab kätte, kas see on töötasu või juriidilise organi...
Loe vastust
Vastatud: 16.02.2006
Töötaja oli puhkusel omal kulul § 55 (2) TLS. Kas selle kuu eest me peame deklareerida 462 EEK sotsiaalmaksu? Kas järgmisel kuul palgast me peame sotsiaalmaksu arvestamisel kinni pidama 1400 EEK? Millises seaduses seda reguleeritakse?
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2006
Kui töötajal on tööleping peatunud 2 kuuks (kinnipidamise tõttu) kas temalt tuleb arvestada sotsmaksu 1400.- kr pealt.
Loe vastust
Vastatud: 07.02.2006
Kuidas tuleb maksustada sotsiaalmaksuga, kui inimene on terve kalendrikuu haiguslehel või terve kuu puhkusel ja antud kuus töötasu väljamakseid ei tehta? Puhkuse korral makstakse ju puhkuseraha ette ja maksustatakse vastavalt. Kuidas rakendub sotsiaalmaksu kuumäär(1400 krooni)
Loe vastust
Vastatud: 17.01.2006
Sellest aastast tõsteti FIE-del sotsiaalmaksu avansilist kohustust, sellega seoses on tekkinud mitu küsimust,olen teenindaja, senini töödanud oma klientidele soodsate hindadega ja hindade tõstmine ei tule kõne allagi,aga asutus kus ma ruume rendin,suletakse suvel terveks kuuks ajaks ja ma ei saa neid ruume kasutada,kuigi renti maksan ka selle kuu eest,aga kas...
Loe vastust
Vastatud: 19.01.2006
Kuidas saaks edaspidi hakkama teenindajast ettevõtjad, kes teenindavad sotsiaalkeskustes pensionäre,osalise tööajaga ja soodushindadega.Sellest aastast maksame avansilist sotsiaalmaksu kuus 100% rohkem kui eelmisel aastal,samas ei saa me tõsta teenuste hindu,sest meil on leping selle kohta,et osutame teenust sooduhindadega,samas aga ka tekkinud probleem sellega,kes määrab ära milline on soodushind,selles osas ei suuda...
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2006
Töötajale on makstud välja nii novembri kui ka detsembri töötasu detsembris ja vastavalt ka maksustatud detsembris. Jaanuaris töötajale väljamaksu ei tule. Kas peab veebruaris maksma sots.maksu jaanuari kuu eest 1400 kroonilt?
Loe vastust
Vastatud: 17.11.2005
Juhatuse liikme pealt makstakse 700 kroonise määra pealt iga kuu 231 krooni sots.maksu. Kas juhatuse liikmele peab seda raha (700 kr) maksma või ei pea, võetakse lihtsalt sots.maksu arvestmise aluseks?
Loe vastust