Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 143

Küsimus

Kas juriidilise organi juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasult peetakse kinni töötuskindlustusemaks ja kas selle tasu peale arvestatakse 0,3% töötuskindlustust? Kas selles suunas midagi ei muutunud? Ja kuidas õigesti endale määrata, kas see tasu mis omanik ja üheaegselt juhatuse liige igakuuliselt saab kätte, kas see on töötasu või juriidilise organi juhtimis- või kontrolorgani liikmele makstav tasu?

Vastus - 03.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei ole midagi muutnud, endiselt ei maksustata. Osaühingu juhatuse liikme tasu tuleb määrata ainuosaniku otsusega. Juhatuse liige võib ka olla töösuhtes osaühinguga, võib ka osutada teenust nt töövõtulepingu alusel. Kui töölepingut ei ole vormistatud ja tasu makstakse perioodiliselt, siis võib eeldada, et tegemist on juhatuse liikme tasuga. Lubatud on ka korraga mitmel alusel tasu saamine, näiteks võib juhatuse liige (sagedamini nõukogu liige) teha lisaks töölepingu alusel muud tööd, mis ei kuulu juhatuse ülesannete hulka. Sel juhul tuleb erinevad tasud erinevalt maksustada.

Töötuskindlustushüvitise taotlemisel tuleb jälgida, et töötu ei oleks üheski juhatuses ega nõukogus ametis (ka tasuta), sest ametisolek välistab töötuskindlustushüvitise saamise.