iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Töötuskindlustus

Vastatud: 21.12.2017
Kas alates 01.01.18 kehtib ka juhatuse liikme tasule töötuskindlustusmakse [tööandjale (0,8%) ja töötajale (1,6%)] arvestamise/kinnipidamise kohustus?
Loe vastust
Vastatud: 21.08.2014
Kui töölepingu alusel ettevõttes töötanud töötajale makstakse konkurentsikeelu kokkuleppe tasu järgneva 6 kuu jooksul pärast töölepingu lõppemist. Kas sellisel juhul tuleb arvestada ja kinni pidada sellelt tasult töötuskindlustuse maksed? Töölepingu kehtimise ajal kuulus töötaja tasu töötuskindlustusega maksustamise alla.
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2011
Seisuga 01.02.2010 sain avalikust teenistusest vabastuse koondamise tõttu. Enne koondamist omasin ühe ja sama tööandja juures teenistusstaazi 145 kuud. Kehtiva seaduse kohaselt sõltub Töötukassa poolt arvestatav töötuskindlustushüvitise määramise periood sellest, kui mitme kuu jooksul tööandja on töötaja töötasult enne koondamist töötuskindlustusmakseid sooritanud. Seaduses on kirjas, et kui töötuskindlustusmakseid on tehtud...
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2010
Töötajale on määratud 3 lapse pealt soodustingimustel vanaduspension. Kas tema töötasu pealt töötuskindlustusmaks peetakse kinni?
Loe vastust
Vastatud: 28.01.2010
Töötava vanaduspensionäri töötuskindlustusmakse. Kindlustatu töötuskindlustusmakseid kinni ei peeta. Kuid, kas tööandja töötuskindlustusmakseid arvestatakse või ei arvestata neid ka?
Loe vastust
Vastatud: 13.01.2010
Kas alates 01.01.2010 on töötuskindlustusmaks jälle töötajale 1% ja tööandjale 0,5%, viimase määruse kehtivus oli ju kuni 31.12.2009.a.?
Loe vastust
Vastatud: 02.11.2009
"Firma ainuomanik" ja juhatuse ainuliige maksab ühekordselt endale töötasu kui juhatuse liikmele. Tööleping puudub. "Firmas" pole ühtegi töötajat, kuid minimaalne tegevus toimub. Kas nii on õige? Keda ta siis juhatab? Kas seda töötasu saab liigitada juhatuse töötasu alla või on see tavaline töötasu ja sellelt peab ka TK maksu maksma?
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2008
Inimesele määrati 5 aastat enne vanaduspensionile jäämist pension tervistkahjustava töö eest. Kas sellisel juhul peab tema töötasust kinni pidama töötuskindlustusmakset (6%)?
Loe vastust
Vastatud: 01.02.2008
Lugedes jaanuari Maksumaksjast artiklit: Töötuskindlustus ... peatada 2008.a. Sots.min. vastust, et töötuskindlustuse mitte maksmine pole võimalik... Kas siis ei võiks maksta töötuskindlustust 0%-ga ja ka deklareedida kui maksustamisele kuuluvat summat. Siis on ka võimalik tuvastada kindlustatute ring?
Loe vastust
Vastatud: 22.01.2007
Aktsiaseltsil on üks aktsionär, aktsiatest 100% kuulub talle. Sõlmitud on tööleping aktsiaseltsi tegevjuhi ametikohal töötamiseks, samas on ta ka juhatuse liige. Tasusid on siiani makstud töölepingu alusel, juhatuse liikme töö eest tasusid makstud ei ole. Küsimus - kas talle kehtib antud juhul töötukindlustus (maksed on töötukassale tasutud) või fakt, et...
Loe vastust
Vastatud: 01.01.2007
Juhatuse liikmele makstakse igakuist lepingulist juhatuse liikme tasu, mille pealt töötuskindlustusmakseid ei arvestatata. Muud lepingut tal ettevõttega ei ole. Kui samale isikule makstakse aastapreemiat või mingit muud boonust, kas selle tasu pealt peab maksma töötuskindlustusmakset? Kui jah, siis miks ja kui ei siis sama küsimus. Mingit kindlustuskatet sellest ühekordsest maksest...
Loe vastust
Vastatud: 15.05.2006
Kui maksame juhatuse liikmetele tasu ettevõtte heade tulemuste eest, siis kuidas deklareerida ja kas lähevad maha nii kogumispension kui töötuskindlustus?
Loe vastust
Vastatud: 03.03.2006
Kas juriidilise organi juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstav tasult peetakse kinni töötuskindlustusemaks ja kas selle tasu peale arvestatakse 0,3% töötuskindlustust? Kas selles suunas midagi ei muutunud? Ja kuidas õigesti endale määrata, kas see tasu mis omanik ja üheaegselt juhatuse liige igakuuliselt saab kätte, kas see on töötasu või juriidilise organi...
Loe vastust