iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 915

Küsimus

Inimesele määrati 5 aastat enne vanaduspensionile jäämist pension tervistkahjustava töö eest. Kas sellisel juhul peab tema töötasust kinni pidama töötuskindlustusmakset (6%)?

Vastus - 15.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Töötuskindlustusmaksetest on vabastatud isik, kes on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 7 lõikes 1 või 2 sätestatud vanaduspensioniikka või kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 9 sätestatud ennetähtaegne vanaduspension.

Teie poolt nimetatud juhtum siia alla ei käi, mis tähendab, et töötuskindlustusmakseid tuleb kinni pidada. Kinnipeetava makse määr ei ole mitte 6 vaid 0,6%.