iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: SOTSIAALMAKS, TÖÖTUSKINDLUSTUS, KOGUMISPENSION

Vastatud: 08.03.2023
Töötaja töötab töölepinguga aga osakoormusega (0,2), töötasu jääb alla sotsiaalmaksu miinimumtasu. Töötaja töötab ka teises kohas osakoormusega (0,3) ning on ühes äriühingus juhatuse liikme lepinguga, kahes viimases on tasud vastavalt käibele ning mõnel kuul üle sotsiaalmaksu miinimumi aga võib jääda ka alla. Ühestki ettevõttest ei kasuta ta tulumaksuvabastust, ei ole...
Loe vastust
Vastatud: 07.07.2021
Töötaja oli puhkusel 28.05-25.06. Puhkusetasu sai ta kätte mais. Juunis seega oli tööpäevi ainult 3tp (28-30.06) Kas töötaja pealt peab tasuma sotsmaksu min.määralt, kui töötasu jääb nende 3p eest alla 590.- ? Juuni töötasu maksti 3p eest juunis, st 30.06
Loe vastust
Vastatud: 14.04.2021
Juhatuse liikme lepingus on kokkulepe, et makstakse haigushüvitist haiguslehe alusel. Kas haigushüvitise väljamakse on maksustatud samuti ainult tulumaksuga? Arvestus - Kui juhatuse liikmele detsembris tasu ei makstud kuna ta puhkas aga talle maksti jõulupreemiat. Siis kuidas selle 6 kuu sisse arvestada seda detsembrikuu summat? Kas tasuks läheb preemia summa aga...
Loe vastust
Vastatud: 21.12.2017
Kas alates 01.01.18 kehtib ka juhatuse liikme tasule töötuskindlustusmakse [tööandjale (0,8%) ja töötajale (1,6%)] arvestamise/kinnipidamise kohustus?
Loe vastust
Vastatud: 25.04.2016
Kuidas Maksumaksjate Liit sai sellele ettepanekule positiivse seisukoha anda? -"Rahandusministeerium soovib muuta firmaautode maksustamist, sõidupäevikud saavad ajalooks" See on üüratu maksutõus. Kui hetkel väikeettevõtja loeb igat kilomeetrit ja igat senti, siis nüüd tuleks täiesti julmalt ka väikeautolt ca 126.- (90kw) maksma hakata. Maksumaksjate Liit peaks seisma selle eest, et kui...
Loe vastust
Vastatud: 08.05.2015
Eesti ettevõte rendib oma tööjõu välisriigi residendile. Välisriigis on vormistatud filiaal, mis esitab tööjõu rentimise eest arved ja seal ka oma raamatupidaja, kes tegeleb selle riigi maksupoliitika ja raamatupidamisega. Seega on n-ö topelt raamatupidamine - Eestis, maksud, tulud, kulud jne. Töötajad aga teevad tööd kaootiliselt - nt 2 nädalat Eestis...
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2015
Kas pensionärile (vanaduspension) töötasu maksmisel kehtib sotsiaalmaksu soodustust (osatasu, millelt maksab sotsiaalmaksu riik)?
Loe vastust
Vastatud: 21.10.2014
1. Kui inimene tuleb tööle põhikohaga ja saab vähemalt miinimumpalka, siis on kõik korras, tulumaksuvabastus 144 € ja sotsiaalmaks miinimum 105,60 €. Kui inimene tuleb tööle osalise tööajaga ja maksab tulumaksu 1. eurost alates, kas siis saab kasutada sotsiaalmaksu arvestust vastavalt tegelikult väljatöötatud töötasule? 2. Kui inimene tuleb tööle VÕS...
Loe vastust
Vastatud: 21.08.2014
Kui töölepingu alusel ettevõttes töötanud töötajale makstakse konkurentsikeelu kokkuleppe tasu järgneva 6 kuu jooksul pärast töölepingu lõppemist. Kas sellisel juhul tuleb arvestada ja kinni pidada sellelt tasult töötuskindlustuse maksed? Töölepingu kehtimise ajal kuulus töötaja tasu töötuskindlustusega maksustamise alla.
Loe vastust
Vastatud: 09.06.2014
Töötajal (naine) sündis aprilli algul laps.Töötaja soovib, et seaduses sätestatud ajal asuks lapsehoolduspuhkust kasutama isa (riigi poolt makstav vaneahüvitist saama), kuid ta ise ei soovi tööle naasta. Kas on seaduslik, kui naistöötaja kasutab ettevõttest laspehoolduspuhkust (ettevõte ei maksa sotsiaalmaksu miinimummääralt), kuigi riigi silmis kasutab lapsehoolduspuhkust lapse isa. Peres on 3...
Loe vastust
Vastatud: 18.06.2013
Kui töötaja on omal soovil võtnud kaheks kuuks palgata puhkuse, kas siis tööandjal on kohustus selle perioodi eest tasuda selle töötaja eest sotsiaalmaksu? Juhul kui see kohustus on, siis millises määras?
Loe vastust
Vastatud: 11.09.2012
Ettevõttes töötab osalise tööajaga töötaja, kes ei ole ka esitanud avaldust maksuvaba tulu arvestamiseks. Töötasult tasutakse sotsiaalmaksu vastavalt arvestusele. Nüüd võtab töötaja palgata puhkust. Üldreeglina tasutakse palgata puhkuse ajal töötaja eest sotsiaalmaks vähemalt sotsiaalmaksu alammääralt, seda nõuet ei pea ju järgima nimetatud töötaja puhul ja sotsiaalmaksu tasuma ei pea, kui...
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2012
Minu küsimus puudutab sotsiaalmaksu arvestamist, kui tasu on alla sotsiaalmaksu alammäära. Töötaja graafik märtsis 2012 on järgmine: Töötab 2 tööpäeva 1-2 märts, seejärel puhkab 17 kalendripäeva 5-21. märts, võtab 3 tööpäeva tasustatavat lapsepuhkust välja 22-26 märts, lisaks palgata puhkus poolte kokkuleppel 27-31 märts. Tasu jääb alla sotsiaalmaksu alammäära. Tasu makstakse...
Loe vastust
Vastatud: 03.02.2012
Töötaja on haiguslehel alates novembri lõpust, aga seni lehte veel esitanud pole ja nii on ka haigushüvitis arvestamata. Kas tööandjal on vaja maksta kuumääralt sotsiaalmaksu detsembri ja jaanuari eest?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2011
Kui isikule, kes töötab töövõtulepingu alusel, makstakse tasu, mille summa kuus on väiksem kui töötasu alammäär, kas siis tuleb sotsiaalmaksu arvestada ikkagi töötasu alammäära alusel nagu töötasu puhul?
Loe vastust
Vastatud: 16.03.2011
Seisuga 01.02.2010 sain avalikust teenistusest vabastuse koondamise tõttu. Enne koondamist omasin ühe ja sama tööandja juures teenistusstaazi 145 kuud. Kehtiva seaduse kohaselt sõltub Töötukassa poolt arvestatav töötuskindlustushüvitise määramise periood sellest, kui mitme kuu jooksul tööandja on töötaja töötasult enne koondamist töötuskindlustusmakseid sooritanud. Seaduses on kirjas, et kui töötuskindlustusmakseid on tehtud...
Loe vastust
Vastatud: 17.12.2010
Töötajale on määratud 3 lapse pealt soodustingimustel vanaduspension. Kas tema töötasu pealt töötuskindlustusmaks peetakse kinni?
Loe vastust
Vastatud: 12.10.2010
Tegemist on töövõimetus pensionäriga, kes on OÜ juhatuse liige ja on ka sellena haigekassas registreeritud. Juhatuseliikmetasu (2250.- kr) pealt on makstud ka sotsiaalmaks. Kas haigekassal on õigus nõuda sots.maksu 4350,- kr pealt?
Loe vastust
Vastatud: 03.09.2010
FIE teeb firmasse mitterahalise sissemakse,milleks on veokid.Võtab veokid arvele põhivarana ja suurendab osakapitali.Kas veoki müügi puhul väheneb ka osakapital? Veokid kui mittetrahaline sissemakse on arvele võetud ilma käibemaksuta. Kas müügi puhul lisandub käibemaks?
Loe vastust