iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2081

Küsimus

Ettevõttes töötab osalise tööajaga töötaja, kes ei ole ka esitanud avaldust maksuvaba tulu arvestamiseks. Töötasult tasutakse sotsiaalmaksu vastavalt arvestusele. Nüüd võtab töötaja palgata puhkust. Üldreeglina tasutakse palgata puhkuse ajal töötaja eest sotsiaalmaks vähemalt sotsiaalmaksu alammääralt, seda nõuet ei pea ju järgima nimetatud töötaja puhul ja sotsiaalmaksu tasuma ei pea, kui väljamakset ei ole?

Vastus - 11.09.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuvaba tulu arvestamise avaldus on sellisel juhul otsustavaks, kui tööandjaid on rohkem kui üks – sel juhul on sotsiaalmaksu kuumääralt tasumise kohustus sellel tööandjal, kes arvestab ka tulumaksuvaba tulu talle esitatud avalduse alusel. Kui on üks tööandja, siis on temal ka kohustus sotsiaalmaksu tasumiseks kuumääralt. Vt ka erandeid SMS § 2 lg-d 3-4, § 6 lg 3. Osaline tööaeg ei ole erand (lühendatud tööaeg on erand, kuid see puudutab alaealisi ja õpetajaid: SMS § 2 lg 4 p 2).

Poolte kokkuleppel antava tasustamata puhkuse korral tuleb ka puhkuse ajal maksta sotsiaalmaksu, samas kui „tavalise“ puhkuse korral leitaks proportsioon töötatud aja ja puhkuse osas ning kuumääralt tasutaks sotsiaalmaksu vaid proportsionaalselt töötatud ajale kuu kohta, kui tegelikult väljamakselt tasutav sotsiaalmaksukohustus ei ole sellega võrdne või ei ületa seda (SMS § 2 lg 3 p 1).